logo 2N Telekomunikace a.s.

2N Telekomunikace chrání naši planetu

2N Telekomunikace a.s. se stala oficiálním partnerem programu GOGREEN, jehož základní náplní je přispívat k ochraně naší planety. 2N se tak stala jednou z několika málo společností působících v České republice, s nimiž přepravní společnost DHL uzavřela partnerství v rámci tzv. ekologického zasilatelství.

Služba GOGREEN umožňuje aktivně přispívat k ochraně životního prostředí podporou vybraných projektů vedoucích ke snižování emisí oxidu uhličitého. Získané finanční prostředky pak pomohou ekologicky prospěšným projektům v různých oblastech naší planety, včetně České republiky.

Zásilky přepravované službou GOGREEN využívají stejné přepravní sítě jako běžné zásilky. 2N tak jejím prostřednictvím přepravuje zboží do mnoha destinací na celém světě od Nového Zélandu, přes Evropu, Asii, Afriku až do Mexika. Při zachování vysoké konkurenceschopnosti přepravních cen získává 2N zároveň možnost přispět na ekologické projekty a současně obdrží Certifikát o eliminaci oxidu uhličitého vzniklého přepravou jejích zásilek.

GOGREEN Podnikání v elektronické výrobě je specifické tím, že musí striktně vyhovovat všem environmentálním normám.

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. tak vyrábí produkty, při jejichž výrobě je zohledněna snaha docílit minimální dopad na životní prostředí a splnit požadavky všech zákonných předpisů.

Tomu odpovídá i motivace k účasti na programu GOGREEN, která spočívá v zaměření se především na oblast distribuce zboží.

"Stále více vnímáme, že se nástroj CSR stává důležitou konkurenční výhodou. Oblast podnikání v elektronické výrobě nám však nedává velký prostor chránit životní prostředí. Neprodukujeme zplodiny ani nebezpečný chemický odpad. Hledáme tedy jiné způsoby, jak přispět k ochraně životního prostředí. Tuto příležitost jsme nalezli ve službě GOGREEN, ve které vidíme šanci, jak přispět ke snížení emisí při přepravě našeho zboží," říká generální ředitel 2N Telekomunikace a.s. Oldřich Stejskal.

Participace na programu GOGREEN slouží jako další zřejmý důkaz toho, že 2N Telekomunikace a.s. klade na společenskou odpovědnost firmy velký důraz, a že příspěvek ke zkvalitňování životního prostředí bere jako jeden ze svých hlavních cílů a priorit v rámci svého podnikání.

Další články k tématům - 2N - GOGREEN - Oldřich Stejskal

Článek 2N Telekomunikace a.s. ze dne 27. ledna 2009 - úterý

Další články od 2N Telekomunikace a.s.