logo 2N Telekomunikace a.s.

Výběrový semestrální seminář pro studenty ČVUT

2N připravila pro studenty ČVUT výběrový semestrální seminář, který se uskuteční od října 2008 na ČVUT.

Nový výběrový semestrální seminář je pořádán v rámci 2N Akademie, která si klade za cíl semknout teoretické vzdělání s reálnou implementací v praxi.

2N chce, co nejotevřeněji, nabídnout studentům možnost sdílet svoji zkušenost a atmosféru a chce vytvořit prostor pro vzájemné poznání a hodnocení a těm nejlepším nabídnout možnost uplatnění ve společnosti, jak při studiu, tak v budoucím zaměstnání.

Základní informace:

Další články k tématům - semináře - 2N Akademie - ČVUT - bakalářské diplomové práce

Článek 2N Telekomunikace a.s. ze dne 8. října 2008 - středa

Další články od 2N Telekomunikace a.s.