logo 3Com

Bezpečné a spolehlivé bezdrátové propojení televizních studií České televize

Vybrané řešení od 3Com zajišťuje spolehlivé bezdrátové propojení ve vybraných prostorách objektů v Praze na Kavčích horách a v televizních studiích v Brně a Ostravě. H3C systém s centrálním dohledem a správou pracuje s podporou nejmodernějších standardů 802.11n a rychlostí přenosu dat až 300 Mb/s.

Výzva k řešení

Počítače a další IT technologie byly původně v objektech České televize v Praze a v televizních studií v Brně a Ostravě propojeny klasickými optickými a metalickými kabelovými rozvody. S ohledem na tvůrčí charakter řady pracovišť, bylo potřeba zvýšit flexibilitu napojování a to zejména mobilní počítačové techniky.

Proto vedení České televize inicializovalo počátkem roku 2009 projekt, který měl vyřešit bezpečné a spolehlivé bezdrátové propojení ve vybraných prostorách objektů v Praze na Kavčích horách a v televizních studiích v Brně a Ostravě. Byl požadován systém nejmodernější technologie 802.11n, možnost centrálního dohledu a správy. Důležitý byl rovněž požadavek na rozlišení přístupových práv podle skupiny pracovníků, jejich možnost přihlašovat se ke svým službám bez ohledu na lokalitu a možnost vytvoření dočasných přístupových práv.

Řešení - proč právě 3Com ?

Pracovníci České televize mají možnost pracovat se špičkovou technikou ve svém oboru. V jednotlivých projektech se setkávají s technologiemi různých světových výrobců. V případě projektu bezdrátové sítě byly posuzovány nabídky dostupných technologií, mimo jiné řešení Cisco Systems, Aruba Networks, HP a další.

Řešení H3C Networks, které nabídla firma CompuNet ve spolupráci s lokálním zastoupením firmy 3Com v Praze, zvítězilo nejen nejlepší cenou, ale především svojí koncepcí. Navíc se chovalo nekonfliktně v prostředí, kde jsou nasazeny systémy IT a hlavně multimediální technologie od různých dodavatelů. Systém H3C umožnil vytvoření pracovních skupin uživatelů bezdrátové sítě včetně zabezpečení a navíc spolehlivě pokryl požadavky projektu, které připravili pracovníci České televize na základě svých zkušeností z různých konkurenčních systémů.

3Com řešení

Česká televize je subjekt, který na různých úrovních působí v celé České republice. Centrum zpravodajství a studia vlastní tvorby jsou soustředěna hlavně do objektů v Praze, Brně a Ostravě. Obdobné členění je v systému ekonomické správy, vysílání a provozů, které připravují podporu vysílání a původní TV tvorby od úrovně scénáře, přes návrh scény nebo grafiky pro zpravodajství, až například po realizace scény a kostýmů.

V první fázi projektu bezdrátové sítě byly přednostně vybrány klíčové prostory v objektech v Praze a v televizních studiích v Brně a Ostravě. Tato úvodní fáze projektu představuje více než čtyři desítky přístupových bodů H3C řady AW 2600 s podporou standardů 802.11a/b/g/n, rozmístěných podle požadavků České televize. Je použita technologie centrálně řízeného systému s využitím H3C Wireless Access Controller řady WX 5000, kdy jsou všechny přístupové body logicky připojeny k tomuto bezdrátovému přepínači a jeho pomocí ovládány. To umožňuje nejen centrální řízení, ale především vysoké zabezpečení pomocí šifrovacích technologií.

Podle požadavků České televize byly vytvořeny skupiny uživatelů, které mají odlišné možnosti přístupu do interního systému České televize. Pro externí pracovníky, případně hosty je k dispozici možnost vytvoření časově omezených přístupových práv do bezdrátové sítě. Ověřování přístupu se děje s využitím protokolu autorizace a autentifikace 802.1x proti serveru RADIUS, což odpovídá nejvyšším současným požadavkům na zabezpečení bezdrátové sítě. Samozřejmostí je nasazení nového standardu 802.11n, který umožňuje rychlost přenosu dat až 300 Mb/s. Díky přímé fyzické návaznosti přístupových bodů na gigabitovou infrastrukturu počítačové sítě České televize to není jen teoretická možnosti.

Výhody řešení

Realizovaný projekt bezdrátového napojení vytvořil systém pro bezpečné a řízené využívání bezdrátových sítí s vysokou rychlostí přenosu dat až 300 Mb/s. Vytvoření tohoto projektu má zásadní dopad na bezpečnost datových přenosů v České televizi, protože zabrání dalšímu spontánnímu vývoji. Další vývoj v této oblasti je pod dohledem centrální správy IT a umožní se tak omezit rizika neoprávněného přístupu a tím úniku kritických dat.

"Nasazení bezdrátové sítě H3C nám umožnilo vytvořit bezpečnou a komfortně ovladatelnou bezdrátovou síť ve třech klíčových lokalitách České televize," říká pan Petr Kunčík, vedoucí projektu. "Jsme schopni vytvořit skupiny pracovníků a povolit bezpečný přístup s odpovídajícími kompetencemi. Je jedno, zda se zaměstnanec televize napojuje v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Vždy má svou domácí síť plně k dispozici."

O České televizi

Česká televize je institucí veřejné služby, provozující televizní vysílání. Jejím hlavním úkolem je tvorba a šíření televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb, na celém území České republiky prostřednictvím zemských vysílacích zařízení a jiných technických prostředků (satelit, internet, kabelové systémy). Původně bylo vysíláno analogově, v současné době již převažuje digitální vysílání s plánem na ukončení analogového vysílání do konce roku 2011. Touto činností, jakož i výrobou televizních pořadů, popřípadě dalšími činnostmi, poskytuje službu veřejnosti a přispívá k rozvoji kultury. Česká televize je aktivním členem Evropské unie vysílatelů (EBU/UER), sdružení rozhlasových a televizních vysílatelů veřejné služby, a členem dalších mezinárodních organizací, ve kterých se podílí na rozvoji spolupráce televizí veřejné služby. Česká televize udržuje přímé vztahy s veřejnými televizními stanicemi a tvůrci v zahraničí, zejména v EU.

O společnosti 3Com Corporation

3Com Corporation je přední dodavatel bezpečných, konvergovaných hlasových a datových síťových řešení pro podniky všech velikostí. Společnost 3Com nabízí širokou řadu inovativních produktů podporovaných prodejem, službami a podporou světové třídy, která vyniká při poskytování obchodní hodnoty pro její zákazníky. Prostřednictvím její divize TippingPoint je společnost 3Com předním dodavatelem síťově založených systémů prevence napadení, které poskytují hloubkovou ochranu aplikací, ochranu infrastruktury a ochranu výkonu pro kapitálové společnosti, vládní agentury, poskytovatele služeb a akademické instituce.

Kontakt :
Pavel Pikhart
Rybná 14
110 05 Praha 1
Tel.   : +420 234 703 700
e-mail : pavel_pikhart@3com.com

O společnosti Compunet s.r.o.

Společnost CompuNet s.r.o. působí v oblasti počítačových sítí, projektové činnosti a počítačové bezpečnosti od roku 1992. Původně jako středisko společnosti WEBER system s.r.o. a od roku 2006 jako samostatná společnost. Od počátku činnosti se specializuje na individuální řešení požadavků svých zákazníků s absolutním důrazem na výsledek a funkčnost. Nabízí špičkové služby v oblasti projektů a návrhů počítačových sítí a jejich zabezpečení, bezpečnostní audity počítačových systémů, penetrační testy, analýzy, zabezpečení a optimalizace počítačových sítí, implementaci a expertní nastavení aktivních prvků, zabezpečené bezdrátové sítě Wi-Fi, bezpečné připojení k internetu a vzdálený monitoring. Společnost Compunet má status 3Com Gold Partner a TippingPoint Premier Partner. Další informace najdete na www.compunet.cz.

Kontakt :
Filip Weber
Kroftova 1
150 00 Praha 5
Tel.   : +420 257 211 846
e-mail : compunet@compunet.cz

Článek 3Com ze dne 4. prosince 2009 - pátek

Další články od 3Com