logo 3Com

Nepřetržitý provoz, vysoký výkon a naprosté zabezpečení

K nasazení technologie plně redundantní a velmi výkonné sítě a následné instalaci IPS TippingPoint pro Slovenský rozhlas vedla zákazníka potřeba získání spolehlivé, výkonné a bezpečné platformy s dobrým poměrem výkon / cena.

Slovenský rozhlas je veřejnoprávní, národní, nezávislá, informační, kulturní a vzdělávací instituce, která poskytuje službu veřejnosti v oblasti rozhlasového vysílání. V roce 2006 oslavil osmdesáté výročí nepřetržitého vysílání na území Slovenské republiky. Dlouholetá historie Slovenského rozhlasu, který většinu své existence stál na čele progresívních změn moderní mediální éry, zavazuje k zodpovědnému přístupu ke každému rozhodnutí ohledně návrhů, projektů a realizace reforem.

VÝZVA K ŘEŠENÍ

Nejdůležitějšími požadavky byly požadavek na zajištění nepřetržitého provozu sítě a vysoký výkon sítě potřebný k provozu náročných multimediálních aplikací a rozhlasovému vysílání po síti. Vzhledem k digitalizaci, převodu dalších systémů do digitální podoby a provozování náročných multimediálních systémů byla dalším důležitým požadavkem zákazníka výkonnost systému a jeho další rozšiřitelnost.

ŘEŠENÍ 3Com

Dodávku a instalaci provedlo dle platné rámcové smlouvy konsorcium firem Datalan / Tempest. Hlavním výběrovým kritériem byla stabilita, redundance a výkon nabízeného řešení. Důležitým kritériem byl i poměr cena/výkon, kdy 3Com dokázal nabídnout stejný nebo lepší výkon než konkurence za výrazně nižší cenu.

Řešení infrastruktury bylo založeno na následujících prvcích :

Samostatnou kapitolou bylo bezpečné pokrytí vybraných částí budovy WiFi signálem. Zde byl kladen především důraz na bezpečnost a stabilitu. S velkým úspěchem byla implementována funkce pro připojování hostujících PC a jejich oddělení od provozní sítě Slovenského rozhlasu. Pro pokrytí WiFi byla zvolena technologie centrálně řízené WiFi pomocí 3Com Wireless LAN kontroleru WX2200 a AccessPointů 3750.

Správci sítě musí mít nepřetržitý dohled nad všemi životně důležitými částmi sítě. Také potřebují mocný a současně intuitivní nástroj na správu všech aktivních prvků síťové infrastruktury. Proto velmi přivítali úspěšnou implementaci 3Com Network Director a pro management bezdrátové sítě 3Com Wireless LAN Switch Manager.

V počítačové síti Slovenského rozhlasu je velmi dbáno na bezpečnost. Správci sítě si dobře uvědomují nebezpečí lavinového šíření škodlivého software a jednoduchost přeměny všech počítačů na armádu botů, které budou dále útočit do celého světa. Zvolili proto zabezpečení sítě pomocí Intrusion Prevention Systému od leadera trhu, společnosti TippingPoint, divize společnosti 3Com. Intrusion Prevention Systém UnityOne 50 je zařazen do vstupu k Internetu a bezpečně chrání celou síť před útoky ze světa.

Dodávka nových technologií proběhla počátkem března 2007, testování funkčnosti v druhé polovině března 2007. Počátkem dubna byl systém plně funkční v ostrém provozu. Přechod na novou síťovou infrastrukturu byl proveden během plánované 6-hodinové odstávky systému, během které došlo ke kompletní konfiguraci všech kritických systémů. Implementace WiFi systému proběhla později, po ověření funkčnosti a stability nové sítě, již za plného provozu a bez dalších odstávek sítě.

VÝHODY ŘEŠENÍ

Implementací nových technologií byly splněny zákazníkovy náročné požadavky na stabilní a plně redundantní infrastrukturu, která je odolná proti výpadku jakékoliv části. Zákazník velmi ocenil vysoký výkon řešení, jeho rozšiřitelnost, jednoduchost a přitom velkou účinnost centrálního managementu a záruku nepřetržitého provozu. „Investice do nové infrastruktury byla nižší, než ztráty zapříčiněné případným výpadkem. Slovenský rozhlas je veřejnoprávní médium, případný výpadek počítačové sítě by pro něj neznamenal pouze ztráty finanční, ale i ztrátu prestiže a dobrého jména před všemi občany Slovenské republiky“ říká pan Bystrík Široký, vedoucí odboru informačních technologií Slovenského rozhlasu.

O společnosti CompuNet a.s.

Datalan a.s. Společnost DATALAN a.s. je předním slovenským poskytovatelem komplexních IT služeb v oblasti softwarových řešení, vývoje software, komunikačních řešení, outsourcingu IT a konzultací v oblasti ICT. Společnost Datalan má status 3Com Gold Partner.
Další články k tématům - 3Com - bezpečnost - LAN - pokrytí - rozhlas - sítě - switch - TippingPoint - výkon - WiFi - Wireless

Článek 3Com ze dne 3. prosince 2008 - středa

Další články od 3Com