logo 3M Česko s.r.o.

3M ESD Pro Event Detector je nový lehký, příruční detektor elektrostatických výbojů od 3M

Divize Electro & Electronics společnosti 3M uvedla na český trh nový lehký, příruční detektor elektrostatických výbojů, který dokáže rozlišit různé úrovně těchto událostí.

3M ESD Pro Event Detector je příruční indikátor elektrostatických výbojů, který detekuje a počítá výboje a na displeji pomocí sloupcových grafů znázorňuje relativní elektrickou sílu každé takové události. Přenosný, snadno použitelný detektor slouží k rychlému ověření efektivity ochrany před elektrostatickými výboji. Ta je zvlášť důležitá při práci s citlivými součástmi, například při montáži elektronických přístrojů, výrobě polovodičů, lékařských přístrojů, nebo diskových jednotek.

3M ESD Pro Event Detector ESD Pro je dostatečně malý a tenký, aby se vešel do kapsy košile, a umožňuje snadno nastavit prahové hodnoty výbojů pro upozornění, jejichž pomocí lze detekovat a počítat pouze elektrostatické výboje, které překročí uživatelem nastavený práh. Při každém výboji poskytuje ESD Pro zvukové upozornění a desetisegmentový LED sloupcový graf, který znázorňuje relativní sílu zjištěných výbojů.

Pokud výboj překročí nastavenou úroveň upozornění, indikátory LED se červeně rozsvítí. Čtyřciferné počitadlo přístroje uvádí počet výbojů, které překročily nastavený práh, přičemž nepočítá události naprogramované jako nevýznamné. ESD Pro dokáže změřit i několik po sobě jdoucích výbojů v rámci jedné elektrostatické události.

Proprietární algoritmus analýzy průběhu vln v přístroji 3M ESD Pro Event Detector filtruje většinu událostí elektromagnetické interference, které nejsou elektrostatickými výboji, takže zajišťuje přesné zjišťování skutečných výbojů v rušných prostředích. Tato funkce je užitečná například v prostředí výroby, kde elektromagnetické interference generují motory, solenoidy, relé a podobná zařízení.

Pomocí stejné technologie antény, jakou používá 3M EM Aware, dokáže ESD Pro rychle diagnostikovat prostředí a odstraňovat potíže s elektrostatickými výboji, posuzovat vybavení na ochranu před výboji, případně kvalifikovat nástroje pro použití v citlivých prostředích.

Společnost 3M je průkopníkem produktů pro kontrolu statické elektřiny a přístrojů pro měření elektrostatických výbojů. Posledních osm let neustále zdokonaluje používané detektory a osciloskopy.

Další články k tématům - 3M - detektor - Event - elektromagnetické - elektrostatických - ESD - výbojů

Článek 3M Česko s.r.o. ze dne 10. prosince 2008 - středa

Další články od 3M Česko s.r.o.