logo ABB s.r.o.

Nová rozvodna VVN v Shurtonu posílí energetickou síť Velké Británie

Elektrickou energii bude rozvodna přebírat z nové jaderné elektrárny Hinkey Point C v Somersetu na jihozápadě Anglie a bude ji dodávat do energetické sítě. Zakázku na vybudování rozvodny získala společnost ABB, hodnota kontraktu je 60 milionů dolarů.

Elektrárna Hinkey Point C bude vyrábět 3,2 GW elektrické energie bez uhlíkových emisí. Takový výkon stačí pro zásobování elektřinou přibližně 6 milionů domácností. Je to tedy jeden z vůbec největších samostatných energetických zdrojů soustavy National Grid.

Rozvodna v Shurtonu, umístěná na jihovýchod od hlavní budovy elektrárny Hinkley, je významným prvkem programu National Grid na posílení a modernizaci sítě, jehož cílem je integrovat další zdroje energie a zajistit bezpečnou dodávku elektřiny.

ABB provede konstrukci, výrobu a instalaci nové 400kV rozvodny Shurton, která poskytne dvouobvodové připojení ke stávajícím rozvodnám v Tauntonu a Melkshamu. Bude vybavena plynem izolovanými rozváděči ABB, které umožní instalaci rozvodny ve vnitřním prostředí kompaktní budovy. Cílem tohoto řešení je maximální využití omezeného místa v objektu.

K připojení rozváděčů k elektrickému vedení a kabelovým okruhům budou sloužit plynem izolované rozvodnice. Součástí projektu jsou rovněž nejmodernější digitální řídicí, ochranné a telekomunikační systémy na platformě ABB Ability.

Úspora místa až 70 procent

Kompaktní konstrukce technologie plynem izolovaný rozváděčů ABB pro vnitřní místnosti umožňuje ušetřit až 70% prostoru ve srovnání s běžnými vzduchem izolovanými rozváděči. Kompaktní rozměry rovněž umožňují další rozšíření a retrofitink v omezeném prostoru, což by s technologií vzduchem izolovaných rozváděčů nebylo možné. Navíc technologie plynem izolovaných rozváděčů zvyšuje spolehlivost a dostupnost dodávky elektřiny při současném snížení náročnosti na údržbu.

ABB je předním světovým dodavatelem rozvoden pro napětí až 1200 kV. Tyto rozvodny umožňují účinný a spolehlivý přenos a rozvod elektrické energie při minimálním dopadu na životní prostředí.

Rozvodny slouží zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu a obchodu a také v sektorech typu železniční a městské dopravy a obnovitelných zdrojů.

Článek ABB s.r.o. ze dne 7. prosince 2017 - čtvrtek

Další články od ABB s.r.o.

M-Files - Document Management System