logo Abra Software a.s.

ERP ABRA G3 zrychluje firemní procesy v TUBAPACK

Slovenská společnost TUBAPACK zavedla pro podporu plánování a realizace výroby informační systém ABRA G3, který současně pokrývá všechny běžné firemní agendy jako účetnictví, skladové hospodářství, nákup, prodej, SCM a další.

ABRA G3 v TUBAPACKU dopomohla k několika zlepšením. Ke zvýšení efektivity výroby, zejména při jejím plánování, kalkulacích, správě skladových agend a plánování výroby s rozpadem na výrobní linky. Integrovala několik dílčích systémů do jednoho datového celku, který podává jednotné snadno konfigurovatelné výstupy. Firma plánuje další rozšiřování funkcí systému, například směrem k detailnějšímu sledování jednotlivých výrobních kroků a k efektivnější elektronizaci dokumentů.

"Zhruba 3 roky jsme používali ERP Minerva, který nám však neposkytl dostatečné funkce pro plánování výroby a práci se vstupními materiály. Hodně věcí jsme museli řešit mimo systém například v Excelu a prakticky všechny požadavky bylo nutné řešit s dodavatelem. Nebyl zde prostor pro uživatelské úpravy systému", hodnotí situaci před zavedením ERP ABRA Richard Paczelt, koordinátor výroby.

Přínosy zavedení informačního systému ABRA G3 shrnuje Richard Paczelt: "ABRA nám šetří především čas. Ať už při samotné výrobě, tak i v čistě provozních úkonech. Například elektronickým schvalováním požadavků na nákup materiálu nebo rychlým zobrazením všech relevantních dokumentů k dané zakázce. Zároveň vidíme další rozvojové cesty, což je dobrý základ pro budoucnost."

ERP ABRA G3 v rámci koncernu ŽHS (Žiarska hutnícka spoločnosť) v praxi prověřila i jeho sesterská společnost Laná.

Informační systém ABRA G3

ABRA G3 přináší komplexní řešení pro řízení, plánování a evidenci podnikových procesů, zejména ve středně velkých organizacích. Vyvíjen je s myšlenkou maximálního přínosu pro svého uživatele. Ve většině případů se investice do ABRA G3 vrací v období 1 až 4 let, ve formě růstu tržeb nebo snížení nákladů.

Prodej nebo pronájem, dva způsoby, jak získat licenci ABRY. Systém lze zakoupit za pevnou částku nebo pronajmout za pravidelný poplatek. U obou způsobů pořízení ABRY lze také využít služby zajištění provozu a správy IS.

Zavedení informačního systému ABRA G3 je prováděno podle implementační metodologie S.A.F.E., která se snaží minimalizovat rizika a dopad na provoz firmy.

ABRA G3 nabízí vyspělé technologie, které rostou s potřebami firem. Systém je dostupný i v anglické lokalizaci s českou legislativou.

Další články k tématům - elektronizace - ERP - G3 - IS - SCM

Článek Abra Software a.s. ze dne 19. března 2013 - úterý

Další články od Abra Software a.s.