logo Accenture Central Europe

Investice do zaměstnanců v éře digitální ekonomiky

Technologický pokrok jde dopředu rychlým tempem a dramaticky mění pojetí pracovní síly. Společnosti, které vybaví své zaměstnance, partnery a zákazníky novými dovednostmi, mohou inovace plně kapitalizovat.

Podle aktuální studie Technologická vize 2016 od společnosti Accenture vyplývá, že firmy jsou často zaskočeny rychlým postupem technologických změn a zažívají "digitální kulturní šok" ve snaze udržet krok s konkurencí.

Accenture ve své zprávě identifikuje pět technologických trendů stimulovaných principem "lidé především", jež jsou zásadní pro obchodní úspěch v digitální ekonomice.

Inteligetní automatizace

Lídři zavádějí automatizaci - poháněnou umělou inteligencí (AI), robotikou a rozšířenou realitou. Výrazně tak mění způsob, jakým jejich podnikání funguje a zavádějí nový, produktivnější vztah mezi lidmi a stroji. Zároveň do této oblasti výrazně investují - 70% dotazovaných potvrdilo zvýšené investice do technologií spojovaných s umělou inteligencí.

Před dvěma lety plánovalo zvýšené využití strojového učení a dalších řešení z oblasti umělé inteligence, jako je IPsoft Amelia, jen 55% respondentů.

Platformová ekonomika

Přední společnosti využívají výhody technologií tak, že vyvíjejí obchodní modely založené na obecně rozšířených platformách, aby dokázaly využít nové příležitosti k růstu, čímž podporují nejvýraznější změnu v globálním makroekonomickém prostředí od průmyslové revoluce.

To potvrzuje i průzkum, kdy 81% dotázaných uvedlo, že obchodní model založený na určité platformě, se stane v následujících třech letech stěžejní částí strategie růstu jejich organizace.

Flexibilní pracovní síla

Využití technologií přinese větší možnost transformace pracovní síly a firmy tak získají vysoce adaptabilní prostředí připravené ke změnám, a budou schopny vyjít vstříc dnešním dynamickým digitálním požadavkům. Konkurenční výhoda, kterou flexibilní pracovní síla nabízí, je zřejmá.

Respondenti uvedli že rozsáhlé expertní znalosti ve specializované oblasti jsou až pátou nejdůležitější vlastností, která je nezbytná pro to, aby zaměstnanci odváděli v digitálním prostředí dobrou práci.

Daleko více oceňovali vlastnosti jako je schopnost rychle se učit nebo měnit své pracovní zaměření.

Předvídatelné změny

Rychle se rozvíjející digitální ekosystémy vytvářejí předpoklady pro další vlnu změn zažitých principů, a to díky propojování trhů a stírání hranic jednotlivých odvětví - ti, kteří uvažují dopředu, mohou tyto změny předvídat a získat tak konkurenční výhodu.

Společnosti již výrazně nebo středně vnímají přeměnu prostředí - 81% respondentů uvedlo, že tento trend ve svém odvětví již vnímají.

Digitální důvěra

Abychom získali důvěru jednotlivců, ekosystémů a regulátorů na tomto novém poli, musí se společnosti zaměřit na digitální etiku jako na svou zásadní strategii - vylepšená bezpečnost sama o sobě stačit nebude.

Důvěra je základním stavebním kamenem digitální ekonomiky, uvedlo 83% dotazovaných.

Článek Accenture Central Europe ze dne 29. ledna 2016 - pátek

Další články od Accenture Central Europe

Acronis True Image 2019