logo Accenture Central Europe

Jak na vyrovnání platové nerovnosti mezi muži a ženami

Accenture se při příležitosti Mezinárodního dne žen zaměřuje na téma odstraňování rozdílů v odměňování mužů a žen. Digitální gramotnost, karierní strategie a nové technologie urychlí odstraňování těchto nerovností.

Ženy, které v roce 2020 absolvují univerzitu ve vyspělých zemích, by mohly být první generací, která odstraní rozdíl v odměňování žen a mužů během profesní kariéry, jak ukazuje nový výzkum společnosti Accenture.

Zpráva "Getting to Equal 2017" ukazuje, že by rozdíl v odměňování mohl být odstraněn již během desetiletí, pokud ženy využijí výhod tří faktorů vyrovnávajících kariérní uplatnění a pokud dostanou nezbytnou podporu z podnikatelského sektoru, od vlády i z akademických kruhů.

Díky těmto změnám by se rozdíly v odměňování ve vyspělých zemích mohly setřít do roku 2044, čímž by se zkrátila doba nutná k dosažení rovnosti v odměňování o 36 let. V rozvíjejících se zemích by tyto změny mohly ubrat více než 100 let z doby nutné k dosažení rovnosti v odměňování, k níž by mohlo dojít do roku 2066 místo do roku 2168.

Výzkum Accenture zjistil, že v celosvětovém měřítku žena vydělává 100 $ na každých 140 $, které vydělá muž. K této nerovnováze přispívá ještě skutečnost, že u žen je mnohem méně pravděpodobné, že budou mít placenou práci (50% u žen a 76% u mužů).

To přispívá k tzv. skrytému rozdílu v odměňování, který zvyšuje ekonomickou nerovnost mezi muži a ženami - výzkum ukazuje, že na každých 100 $, které vydělá žena, muž vydělá 258 $.

Výzkum také identifikuje několik klíčových faktorů, které ovlivňují schopnost ženy dosahovat rovnocenného odměňování ještě na univerzitě. V současné době je ve srovnání s jejich mužskými protějšky u studentek méně pravděpodobné, že si vyberou obor studia, o němž se domnívají, že nabízí možnost vysokých výdělků (27% versus 40%), že budou mít mentora (45% versus 58%), nebo že budou usilovat o pozice ve vyšším managementu (41% versus 51%).

Kromě toho mladé ženy zaostávají, pokud jde o rychlé osvojování nových technologií (45% versus 63%), a také pokud jde o kurzy programování a kurzy výpočetní techniky (68% versus 83%).

Zpráva, která staví na výzkumu Accenture o odstraňování rozdílů mezi pohlavími na pracovišti z roku 2016, identifikuje tři výrazné urychlující faktory, které ženám pomohou eliminovat rozdíly v odměňování.

Faktory:

Uplatnění těchto faktorů spolu s podporou jak od firem, tak i vlády a akademické sféry, by mohlo snížit rozdíl v odměňování mezi muži a ženami o 35% do roku 2030, což by navýšilo příjem žen o 3,9 bilionů $.

Metodologie průzkumu

Accenture se v rámci průzkumu dotazoval více než 28000 mužů a žen včetně vysokoškoláků v 29 zemích. Vzorek zahrnoval stejnoměrný podíl mužů a žen ze tří generací, zahrnoval různé pracovní pozice z firem různých velikostí. Šlo o rozložení s chybovou tolerancí +/- 0,6%.

Článek Accenture Central Europe ze dne 8. března 2017 - středa

Další články od Accenture Central Europe

M-Files - Document Management System