logo Accenture Central Europe

Technologie umělé inteligence zkvalitní zákaznický servis Microsoftu

Accenture bude až do roku 2025 pro více než 120 poboček Microsoftu po celém světě poskytovat služby v oblasti nákupu, pohledávek, financí a účetnictví. Ve svých řešeních aplikuje technologie umělé inteligence a pokročilé prediktivní a deskriptivní analýzy dat.

Microsoft prodloužil smlouvu společnosti Accenture na poskytování služeb v oblasti financí, účetnictví a nákupu o dalších sedm let. Rámcová smlouva byla uzavřena v roce 2007, když společnost Microsoft začala normalizovat své finanční, účetní a nákupní procesy na globální úrovni v rámci iniciativy nazvané OneFinance.

Accenture v následujících letech aplikuje technologie umělé inteligence pro interpretaci dotazů dodavatelů a automatické provedení následných procesů, díky čemuž dojde ke zlepšení služeb pro zákazníky - zkrácení reakční doby a zvýšení přesnosti.

Accenture také využije pokročilé prediktivní a deskriptivní analýzy získaných dat, čímž se zvýší efektivita a sladění činností a zvýší se přesnost globálního prognózování peněžních toků.

"Naše dlouhotrvající spolupráce se společností Accenture nám prostřednictvím iniciativy OneFinance umožnila normalizovat naše finanční a účetní procesy ve 120 zemích, čímž zlepšila obecný soulad a řízení napříč provozy a snížila související náklady o 30%. Na základě zkušeností z posledních devíti let se moc těšíme na další inovace a nové transformační projekty navržené se společností Accenture tak, aby nabídly nový pohled na produkční a obchodní procesy Microsoftu," říká Grace Lao, generální ředitelka Microsoft Finance Operations.

"Náš vztah se společností Microsoft je krásným příkladem toho, co mohou dvě společnosti v dlouhodobém horizontu dokázat, pokud je jejich spolupráce zaměřená na dosahování obchodních cílů. Inteligentní schopnosti automatizace a analýzy, které jsou základem našich procesních služeb v oblasti financí, účetnictví a nákupu, umožní společnosti Microsoft ještě více automatizovat procesy, získat obchodní informace rychleji, a dláždit tak cestu budoucímu růstu," doplňuje Sean McNamara, výkonný ředitel společnosti Accenture pro klienty z odvětví Telekomunikací, Médií a Technologií.

Článek Accenture Central Europe ze dne 21. prosince 2016 - středa

Další články od Accenture Central Europe

Konference Banking Forum 2018