share itpoint.cz

Digitální věk vyžaduje zahájení revoluce dovedností zaměstnanců

V rychle měnícím se digitálním prostředí bude úspěšnost firem do velké míry záviset na lidském potenciálu. Proto jsou investice do vzdělávání zaměstnanců, zvýšení jejich adaptability a rozvinutí schopností a dovedností nevyhnutné.

Doporučený tématický odkaz:

Podle výsledků poslední studie "Harnessing Revolution: Creating the Future Workforce" od Accenture Strategy, musí CEO firem upřít pozornost zejména na lidi jako hlavní prioritu a jádro změny, s cílem vytvořit pracovní sílu budoucnosti.

Rozvoj lidských dovedností, jako je schopnost vést, kritické myšlení, kreativní dovednosti, ale také emocionální inteligence, povede k výraznému snížení počtu zaměstnanců, kteří přijdou o zaměstnání v důsledku automatizace.

Průzkum mezi 10527 zaměstnanci v deseti zemích a modely Accenture Strategy ukazují, že pokud bude rychlost, jakou zaměstnanci rozvíjejí příslušné dovednosti zdvojnásobena, bude podíl pozic ohrožených celkovou automatizací ve Spojených státech v roce 2025 snížen z 10% na 4%. Stejný pokrok by ve Velké Británii vedl ke snížení z 9% na 6% a v Německu z 15% na 10%.

Ve Spojených státech, Francii, Brazílii, Indii a v dalších šesti rozvinutých zemích - všude byli dotazovaní překvapivě optimističtí v pohledu na dopad digitálních technologií na pracovní trh.

Plných 84% dotazovaných zaměstnanců se dopadu digitálních technologií na svou práci nebojí. Více než dvě třetiny věří, že technologie, jako jsou roboti, analýza dat a umělá inteligence, jim pomohou k vyšší efektivitě (74%), osvojit si nové dovednosti (73%) a zvýšit kvalitu jejich práce (66%).

Až 87% pracujících očekává, že část jejich práce bude v příštích pěti letech automatizována - přičemž z generace Y (lidí narozených v letech 1986 až 1995) se tak vyjádřilo 93% respondentů a v případě baby boomers (lidí narozených v době populační exploze) 79%.

Z těch, kteří očekávají automatizaci, 80% předpokládá, že jim automatizace nabídne více příležitostí než problémů v rámci způsobu jakým ovlivní jejich pracovní povinnosti v následujících pěti letech.

Další průzkum společnosti Accenture ve 12 rozvinutých zemích ukazuje, že umělá inteligence sama o sobě má, potenciál zdvojnásobit roční hodnoty ekonomického růstu a zvýšit produktivitu práce až o 40% do roku 2035.

Preference a vyznávané hodnoty dnešních zaměstnanců navíc vyžadují, aby vedoucí pracovníci reagovali odlišnou škálou odměn, výhod a podpory. Podle modelu Accenture Strategy a Gallup jsou pro zaměstnance nefinanční faktory - jako zdraví, pohoda, zapojení, kvalita života - stejně důležité nebo dokonce důležitější než příjem a zaměstnanecké benefity.

Doporučení pro vedoucí pracovníky:

  • Nově definujte pracovní činnosti, abyste uvolnili lidský potenciál - společně vytvářejte zaměstnanecké příležitosti založené na rolích připomínajících umělecké vystoupení, abyste uspokojili požadavky zaměstnanců na různorodější práci a flexibilnější uspořádání. Rozvíjejte platformy, jež nabízejí množství zdrojů a služeb jak zaměstnancům, tak dodavatelům, a vytvořte podnětné prostředí, které zajistí loajalitu vašich největších talentů.
  • Urychlete osvojování nových dovedností - od nejvyšších až po nejnižší úrovně, napříč celou společností, investujte do technických a dalších lidských dovedností, které zahrnují kreativitu a vlastní úsudek, a využijte skutečnosti, že 85% zaměstnanců je v následujících šesti měsících připraveno věnovat svůj volný čas osvojování nových dovedností. Pro učení novým dovednostem využijte digitální technologie. Ty mohou zahrnovat nositelné technologie, jako chytré brýle, které poskytují technické rady a informace zaměstnancům při práci, nebo může jít o inteligentní software, který bude personalizovat školení včetně různých doporučení pro podporu celoživotních výukových nároků každého jednotlivce.
  • Zajistěte si přísun talentů přímo u zdroje - řešte mezery v oboru podporou dlouhodobých, kolektivních řešení. Takovým řešením jsou například partnerství veřejného a soukromého sektoru navržená pro všeobecné využití školení v nových dovednostech. Pracujte se vzdělávacím sektorem na vytváření sylabů, které rozvíjejí potřebné dovednosti hned od začátku vzdělávacího procesu.

Metodologie rpůzkumu

Společnost Accenture zkombinovala techniky kvalitativního a kvantitativního výzkumu, aby zjistila, zda responzivní a odpovědné vedení může pomoci vytvořit pracovní sílu budoucnosti. Výzkumný program stojí na třech pilířích - průzkumu, ekonometrickém modelování a indexu - doplněných rozsáhlým sekundárním výzkumem a hloubkovými rozhovory s největšími experty z vysokých škol, startupů, velkých korporací a vládních organizací.

Online průzkum proběhl ve Spojených státech, Brazílii, Velké Británii, Francii, Německu, Austrálii, Itálii, Indii, Japonsku a Turecku mezi 10 527 zaměstnanci napříč všemi úrovněmi dovedností a všemi generacemi.

Průzkum probíhal mezi 26. listopadem a 9. prosincem 2016.

Článek Accenture Central Europe ze dne 20. ledna 2017 - pátek, čteno 663x

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Další články Accenture Central Europe

Jak na vyrovnání platové nerovnosti mezi...

Rozvoj technologií bude hnacím motorem t...

Accenture Cloud Platform rozšiřuje možno...

Digitální věk vyžaduje zahájení revoluce...

Kybernetická bezpečnost z pohledu bezpeč...

Technologie umělé inteligence zkvalitní ...

V digitální ekonomice se investice do za...

Amélia pomáhá firmám v zavádění umělé in...

Inteligentní automatická platforma Accen...

Prohlédněte si před nákupem svůj nový vů...

Nábor specialistů na SAP technologie v Č...

Investice do zaměstnanců v éře digitální...

Nové analytické aplikace Accenture

Mobilní aplikace jsou nezbytné pro růst ...

Konference CIO AGENDA 2015 s podporou Ac...

Klíčová role telekomunikačních operátorů...

Aktuální globální trendy podnikání zítřk...