logo ACTIVE 24 s.r.o.

Nové datové centrum ACTIVE 24 nyní v DC Tower Českých Radiokomunikací

Společnost ACTIVE 24 bez výpadku provozu přestěhovala své primární datové centrum z DC CEColo do DC Tower. V pátek 5.9. 2014 opustil CeColo poslední produkční server a od té doby běží 100% provozu z DC Tower, které provozují České radiokomunikace, a.s.

Stěhování do DC Tower probíhalo v měsících červen až září 2014. Celkem bylo přestěhováno přes čtvrt milionu poskytovaných služeb, převážně webových prezentací, e-mailů, VPS nebo jiných serverových řešení. Výpadky pro zákazníky byly naprosto minimální, v průměru se pohybovaly v řádech desítek sekund pro virtualizované služby a v průměru kolem hodiny pro fyzické servery. S novým datovým centrem došlo také k navýšení propojení do NIXu na 2 x 10 Gbps.

Hlavní vlna stěhování probíhala v letních měsících, kdy je na většině služeb nejmenší provoz. Navíc veškeré práce s přímým dopadem na zákazníky probíhaly v noci, což si vyžádalo několik stovek hodin přesčasů. O všech plánovaných odstávkách byli zákazníci detailně informováni.

"Jsem rád, že vše proběhlo podle plánu a během stěhování nedošlo k žádným problémům s přímým dopadem na naše zákazníky. Součástí celého projektu byla velmi pečlivá příprava, která vytvořila pevný základ úspěchu celé akce. Rovněž oceňuji nasazení a profesionalitu našich techniků, kteří se na přesunu do nového primárního datacentra podíleli," shrnuje Zdeněk Brůna, technický ředitel ACTIVE 24.

Nové datové centrum splňuje všechny přísné požadavky ACTIVE 24 pro bezpečný a stabilní provoz všech poskytovaných služeb. Další nespornou výhodou je možnost růstu, na kterou je DC Tower připraveno.

Stěhování rovněž ACTIVE 24 využilo k dalším technickým vylepšením, mezi ně patří zejména upgrade záložního připojení do páteře českého internetu (NIX.CZ). Propustnost tohoto spojení byla zdesetinásobena a nyní je i sekundární datové centrum připojeno rychlostí 10 Gbps.

Generační obměnou a upgradem prošly také všechny core switche (nově všechny full 10 Gbps), většina access switchů a také velká část serverových technologií. Všechny technologie jsou v novém datovém centru striktně dvouzdrojové, zdroje jsou vyměnitelné za chodu.

Veškerá infrastruktura je tedy bez přerušení funkční i v případě výpadku celé napájecí větve. Rackové skříně byly zcela nově nadesignovány a zatížitelnost jedné z nich je nyní až 10 kW.

V průběhu stěhování došlo k výměně celé řady souvisejících služeb (datových okruhů, poskytovatele připojení do zahraničí), ale byl zachován osvědčený koncept primárního a sekundárního datového centra, díky kterému je možné poskytovat služby vysoké dostupnosti nebo zálohovat všechna data do geograficky odlehlé lokality a zvyšovat tak jejich bezpečnost.

Po celou dobu stěhování byli zákazníci i odborná veřejnost průběžně a otevřeně informováni o detailech a stavu stěhování na speciálním webu tower.active24.cz, kde jsou rovněž uvedeny všechny technické detaily o novém datovém centru - úroveň TIER, napájecí systém, chladící systém, bezpečnost a monitoring nebo datové připojení, atd.

Článek ACTIVE 24 s.r.o. ze dne 8. října 2014 - středa

Další články od ACTIVE 24 s.r.o.