logo AIMTEC a.s.

Rozšířená realita pomáhá při kontrole kvality

Kontrola kvality pomocí AR vznikla jako pilotní projekt pro významného dodavatele dveřních panelů osobních automobilů. Výrobky, které jsou standardizované tvarem, rozměry a dalšími parametry a které zároveň existují ve velkém množství variant, jsou těmi pravými, na které lze AR aplikovat.

V případě projektu s dveřními panely mohou být rozdíly mezi jednotlivými konfiguracemi pro operátory lidským okem prakticky neviditelné. Cílem AIMTECu bylo poskytnout jim nástroj, který dokážou vyhodnotit situaci rychle, jednoduše a pokaždé stejně.

Rozšířená realita (AR) je automaticky upozorní na jakékoliv odchylky od požadovaného stavu a umožní je nejen detekovat, ale také komplexně zaznamenat z pohledu zpětné sledovatelnosti. Nahrazuje tak dlouhý seznam otázek, který musí kontrolor projít u každého dílu.

Kontrola kvality pomocí tabletu

Při výstupní kontrole nejdříve pracovník kontroly kvality naskenuje pomocí tabletu čárový kód kontrolovaného dílu, a následně namíří kameru tak, aby byl na obrazovce celý díl. Systém automaticky monitoruje kontrolní body na výrobku a vyhodnotí, zda je díl kompletní.

Pracovníkovi pak nabídne možnost vyfotografování produktu a zápis hodnoty výstupní kontroly. Data spárovaná s konkrétním výrobkem se odešlou do MES systému, kde jsou uložena pro další využití a zpětnou dohledatelnost.

"I přesto, že je využití rozšířené reality teprve na začátku, vidíme v ní velkou budoucnost. Současné technologie již umožňují dosáhnout uspokojivých výsledků i u běžně dostupného hardwaru, kde klíčovou roli hraje software. Pro implementaci našich řešení využíváme nejnovější AR framework od lídra trhu, společnosti Vuforia," říká Petr Stejskal, technický ředitel společnosti AIMTEC.

První verze aplikace ARQ vznikla v rámci R&D platformy AimtecLab. Na jejím přerodu v komerční produkt pracuje specializovaný tým vývojářů hledající uplatnění pro nové technologie v praxi.

Při vývoji kontroly kvality v AR hrály velkou roli její přínosy:

Aplikace rozšířené reality pro kontrolu kvality standardizovaných výrobků Aimtec AR Quality Check (ARQ) zvítězila v kategorii Top logistický produkt - software soutěže Impuls logistika, kterou vyhlašuje společnost Economia v rámci své konference Zóna logistika.

Řešení Aimtec AR Quality Check může být díky dedikovanému týmu upraveno na míru prakticky kterýmkoli zákazníkům.

Článek AIMTEC a.s. ze dne 2. května 2019 - čtvrtek

Další články od AIMTEC a.s.