logo AIMTEC a.s.

AIMTEC je součástí inovační sítě Bayern Innovativ - zřizovatele bavorského Cluster Automotive

Spolupráce s Bayern Innovativ GmbH začala již v říjnu 2018 na veletrhu IZB ve Wolfsburgu, kde se AIMTEC zúčastnil jako vystavovatel ve společném stánku. Na rok 2019 se připravují setkání členů spolků, workshopy a další účast na veletrzích.

"Partnerství s Bayern Innovativ a Cluster Automotive nás těší z několika důvodů. Na jedné straně vidíme příležitosti sdílet zkušenosti s univerzitami a průmyslovými sítěmi v Bavorsku. Věříme také, že naše digitalizační projekty budeme schopni představit širší cílové skupině jako ‚inovace made in Czech Republic. Uzavřená spolupráce potvrzuje vynikající vztahy mezi Čechami a Bavorskem. Očekáváme prohloubení česko-bavorských vztahů, stejně jako výměnu informací a kooperaci při inovacích a transferu technologií v oblasti přidané hodnoty a produktů," říká Jaroslav Follprecht, výkonný ředitel společnosti AIMTEC.

Oba regiony a jejich hospodářství profitují z prostředí a témat Průmyslu 4.0. Bavorsko je jako největší německá spolková země také nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Se svou silnou vědeckou a ekonomickou základnou je silným partnerem pro inovace.

"Jsme potěšeni, že jsme AIMTEC přivítali jako dalšího partnera Cluster Automotive. Spolupráce mezi bavorským a českým automobilovým průmyslem je již dnes vynikající. Bayern Innovativ chce přispět svou sítí k dalšímu posílení spolupráce. Žít inovacemi - to je naše motto. Dobré vztahy navíc pramení z výměny zkušeností," doplňuje Holger Czuday, manažer clusteru v Bayern Innovativ.

Partnerem bavorského Cluster Automotive se AIMTEC stal 14. 11. 2018 a je tak i součástí inovační sítě společnosti Bayern Innovativ, která je zřizovatelem clusteru.

Bayern Innovativ

Bayern Innovativ GmbH je společnost pro inovace a přenos technologií a znalostí v Bavorsku. Podporuje subjekty z průmyslu a vědy na všech úrovních hodnotového řetězce s využitím služeb na míru tak, aby se zvýšila jejich inovační dynamika. Bayern Innovativ působí na rozhraní různých odvětví a technologií.

Cílem je ekosystém s dynamickými sítěmi pro zrychlený inovační proces. Kromě vlastních skupin pro energetickou technologii, automotive a nové materiály se aktivity zaměřují na zdravotnictví / zdravotnické technologie, textilní průmysl, kulturní a tvůrčí průmysl.

Velký význam má také "křížové seskupení" s ostatními bavorskými uskupeními, stejně jako vytváření sítí s dalšími klíčovými hráči v inovační krajině Bavorska.

Článek AIMTEC a.s. ze dne 11. ledna 2019 - pátek

Další články od AIMTEC a.s.