logo AIMTEC a.s.

Petra Troblová

Výkonná manažerka Spolku kompetentních logistiků a dodavatelů

Petra Troblová - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Koordinovat více dodavatelů na projektu je mnohdy velmi náročné - s námi tato starost odpadá. Jsme partnerem, který zastřeší celý proces výběru haly, nastavování procesů a všech navazujících oblastí. Naše služby jsou postaveny na úzké spolupráci, efektivním jednání a realizaci stanovených cílů bez zbytečných komplikací.

Přinášíme aktuální a praktické informace ze světa interní logistiky, i proto jsme se spolupodíleli na tomto výzkumu.

Jan Kratochvil

SAP Solutions Director společnosti AIMTEC

Jan Kratochvil - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Přípravě na novou generaci SAP S/4HANA i našich Sappy produktů se věnujeme již dva roky. Nyní jsme ve fázi, kdy jsme první projekty spustili a další jsou v přípravě. Vývoji a implementaci u zákazníků se u nás věnuje 25 odborníků, včetně vývojářů a Fiori specialistů. Věříme, že Sappy4x4 v sobě kloubí tři základní vlastnosti - připravenost na SAP S/4HANA, na trendy Průmyslu 4.0 a také flexibilitu a konfigurovatelnost našich řešení, pro které jsou naše produkty oceňované u zákazníků, včetně globálních korporací.

K vývoji nové generace produktů na bázi SAP ERP nás vedl blížící se termín přechodu na SAP S/4HANA i požadavky na integraci nových technologií a pokročilejší automatizaci.

Rostislav Schwob

Supply Chain Solutions Director společnosti AIMTEC

Rostislav Schwob - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Již dříve jsme vzdálenou dodávku aplikovali všude, kde to bylo možné. Přesto naši konzultanti a vývojáři cestovali velmi často, a to především při analýzách, integračních testech a spouštění systémů do ostrého provozu, aby poskytli podporu přímo na místě.

To momentálně není možné, a proto jsme vypracovali proces dodávky projektů plně na dálku.

Petr Eret

Senior Business Consultant společnosti AIMTEC

Petr Eret - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Pro úspěšnou implementaci řešení je při vzdálené dodávce tým na straně našeho zákazníka a jeho aktivní zapojení důležitější než kdy dřív. Naší ceněnou přidanou hodnotou je nastavení systémů na míru zákaznických procesů. Při úvodní analýze jsme vždy procházeli provoz zákazníka, abychom vše správně pochopili.

Dnes osobní prohlídku nahrazujeme videoprohlídkou v reálném čase a zákazníka tak nesvazuje ani aktuální omezené cestování. Pro vzdálenou dodávku máme připraveny podrobné postupy a naše zákazníky celým procesem provedeme, abychom zajistili úspěšné nastavení a spuštění všech systémů i hardwaru.

Z předchozích zkušeností víme, že je to možné, a věříme, že tímto krokem umožníme implementaci nových softwarových řešení, která mohou našim zákazníkům pomoct zefektivnit jejich procesy.

Roman Žák

Předseda představenstva společnosti AIMTEC

Roman Žák - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Letošní ročník konference TAL předčil všechny předchozí - ať už z hlediska nabité atmosféry, z pohledu návštěvnosti nebo úrovně řečníků. Ti přijeli z několika zemí a od všech jsme dostali tu nejlepší zpětnou vazbu k nosné myšlence akce ‚Who is the driver, k organizaci a profesionalitě konference.

Věříme, že se nám i díky TALu daří vzbudit v manažerech odvahu nejen k nastartování dalších digitalizačních projektů, ale že si zároveň odnášejí inspiraci a sdílené zkušenosti, jak tyto projekty dotáhnout do úspěšného konce.

Roman Žák

Předseda představenstva společnosti AIMTEC

Roman Žák - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Růst obratu i zisku v loňském roce pozitivně ovlivnilo hned několik faktorů - především šlo o komplexní automatizační projekty, tedy o integraci softwarových i hardwarových technologií. Zároveň jsme zvýšili podíl korporátních projektů, kdy naše řešení nasazujeme do více poboček stejné firmy po celém světě a pomáháme zákazníkům standardizovat jejich procesy.

Vidíme také narůstající trend cloudových služeb. V nadcházejícím roce se i nadále chceme věnovat komplexním projektům digitalizace procesů a integrace systémů a technologií. Věříme totiž, že investice do digitalizace je ve výrobních a logistických firmách jednou z možností, jak získat a udržet konkurenceschopnost, ale také jak snížit závislost na ekonomických cyklech.

Jaroslav Follprecht

Výkonný ředitel společnosti AIMTEC

Jaroslav Follprecht - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Nové sídlo jsme hledali několik let a jsem rád, že se nám nakonec podařilo najít prostory, které jsou velmi moderní a posunou nás opět dál. I po této změně chceme zachovat firemní hodnoty, které nás všechny spojují a se kterými jsme AIMTEC v roce 1996 zakládali. Velkou motivací ke stěhování bylo sdílení informací a podpora spolupráce.

Druhým velkým důvodem bylo zlepšení naší image u současných i budoucích zákazníků. Věřím, že jakmile se plně zabydlíme, místo, kde pracujeme, se zařadí mezi jeden z mnoha benefitů, které nabízíme.

Roman Žák

Předseda představenstva společnosti AIMTEC

Roman Žák - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Nové kanceláře mají vše, co moderní způsob práce vyžaduje - od flexibilních pracovních míst přes hernu až po kavárnu. Prostory jsou také ekologičtější a úspornější, než tomu bylo doposud. To vše se, jak věříme, pozitivně odrazí na úrovni služeb, které poskytujeme.

V Plzni takový projekt není obvyklý. Museli jsme investovat nemalé úsilí i finanční prostředky na úpravy a vybavení místa.

Roman Žák

Předseda představenstva společnosti AIMTEC

Roman Žák - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Konference TAL se mezi odborníky těší velké oblibě. Jsme rádi, že v roce 2020 pořádáme již 20. ročník. Chceme účastníkům přinášet nové trendy, informace o technologiích a příklady z praxe řízení výroby a logistiky. Očekáváme účast více než 200 odborníků na výrobu, logistiku a IT z českého i evropského automobilového průmyslu, kteří budou moct sdílet své nápady i konkrétní postupy a diskutovat o tom, jak přistoupit k digitální transformaci.

Příklady z praxe ukáží, jak se výrobci a dodavatelé nejen z automotive, ale i z dalších odvětví vypořádávají se změnami přicházejícími s konceptem Průmysl 4.0.

Jan Kratochvil

SAP Solutions Director společnosti AIMTEC

Jan Kratochvil - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Máme před sebou přechod na SAP S/4HANA, pracujeme na scénářích pro hladký proces u našich zákazníků. Zároveň pro S/4 připravujeme nové Sappy produkty a samozřejmě při tom myslíme i na cloudové služby. Věřím, že s tak zkušeným a profesionálním týmem, který máme, se nám bude i nadále dařit nabízet kvalitní a moderní řešení pro byznys našich zákazníků.

AIMTEC je partnerem SAP ČR od roku 2005 a od začátku se věnujeme také vývoji oborových šablon SAP ERP pro výrobní a logistické firmy.

Jaroslav Follprecht

Výkonný ředitel společnosti AIMTEC

Jaroslav Follprecht - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Pod Halčiným vedením se podařil obrovský rozvoj našich řešení, dokázali jsme i korporátním zákazníkům, že software z Plzně je schopný konkurovat velkým světovým hráčům. Patří jí za to obrovský dík.

Chápeme, proč se rozhodla vedení předat, jsme však rádi, že bude i nadále k dispozici pro konzultace a procesní analýzy, na které se specializuje.

Petr Stejskal

Technický ředitel společnosti AIMTEC

Petr Stejskal - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

I přesto, že je využití rozšířené reality teprve na začátku, vidíme v ní velkou budoucnost. Současné technologie již umožňují dosáhnout uspokojivých výsledků i u běžně dostupného hardwaru, kde klíčovou roli hraje software.

Pro implementaci našich řešení využíváme nejnovější AR framework od lídra trhu, společnosti Vuforia.

Roman Žák

Předseda představenstva společnosti AIMTEC

Roman Žák - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Původně jsme v cloudu poskytovali pouze EDI, postupně jsme ale přicházeli s novými dílčími řešeními, která už elektronickou výměnu dat přesahovala. Rozhodli jsme se proto tyto služby přesunout do nové platformy a zároveň k nim přidat komplexní řešení výroby a skladového hospodářství - MES a WMS. Chceme tak zákazníkům nabídnout jeden systém pro všechny klíčové oblasti jejich podnikání.

Na kliknutí myši jim zpřístupníme ověřené best practice procesy pro specifické typy výroby, aby se mohli soustředit na výrobu a nemuseli řešit IT. Během následujících let plánujeme do aimtec.cloud přesunout kompletní portfolio našich produktů.

Jan Stočes

Cloud Services Director společnosti AIMTEC

Jan Stočes - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Když jsme před šesti lety začínali s EDI v cloudu, bylo specializovaných cloudových služeb ještě poskrovnu. Dnes již zákazníci vyhledávají prakticky veškerá řešení As a Service, ať už jde o EDI, WMS, nebo dokonce ERP.

aimtec.cloud nám ve spojení s obrovským know-how našich expertů umožňuje nabídnout léty ověřená řešení nově ve formě cloudových služeb se všemi jejich výhodami. To vše je podpořeno špičkovou infrastrukturou Amazon Web Services.

Jiří Dobrý

Softwarový inženýr společnosti AIMTEC

Jiří Dobrý - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Letošní ročník hacknatonu byl výjimečný a mile nás překvapil velký zájem, díky kterému jsme museli několik dní před akcí zastavit registrace. Co nás ale těší mnohem víc, je to, že se k nám řada účastníků vrací. Některé z nich už považujeme za osobní přátele.

Věřím, že i na tom letošním hackathonu vznikla řada nových přátelství. Nově celá akce trvala tři dny, což bylo pro orzanizátory velmi vyčerpávající. Už teď se ale těšíme na další ročník a začínáme pracovat na jeho přípravách.

Jaroslav Follprecht

Výkonný ředitel společnosti AIMTEC

Jaroslav Follprecht - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Partnerství s Bayern Innovativ a Cluster Automotive nás těší z několika důvodů. Na jedné straně vidíme příležitosti sdílet zkušenosti s univerzitami a průmyslovými sítěmi v Bavorsku. Věříme také, že naše digitalizační projekty budeme schopni představit širší cílové skupině jako ‚inovace made in Czech Republic.

Uzavřená spolupráce potvrzuje vynikající vztahy mezi Čechami a Bavorskem. Očekáváme prohloubení česko-bavorských vztahů, stejně jako výměnu informací a kooperaci při inovacích a transferu technologií v oblasti přidané hodnoty a produktů.

Rostislav Schwob

Ředitel divize DCIx společnosti AIMTEC

Rostislav Schwob - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

V příštím roce se chceme ještě více zaměřit na komplexní projekty spojené s řízením automatizační techniky, budeme realizovat nápady na zrychlení implementace projektů a startujeme interní projekty pro zlepšení UX našeho softwaru.

Věřím, že Jan nám se svými zkušenostmi a proaktivním přístupem pomůže zefektivnit proces vývoje, a budeme tak moci zákazníkům nabídnout ještě lepší produkt než doposud.

Jan Kocián

Ředitel vývoje společnosti AIMTEC

Jan Kocián - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Měli jsme dva velké týmy, které řešily rozvoj produktu, zákaznický vývoj v jednotlivých projektech a všechny opravy chyb. To vše bez jednoznačné specializace. Mým úkolem bylo nápad na novou strukturu vývojářského oddělení uvést v život. Nově jsme rozdělili programátory na čtyři menší týmy, specializované na jednotlivé moduly systému. Zvláštní místo a speciální úkoly získal tým věnující se průzkumu a adopcím nových technologií.

Členitější struktura přináší větší samostatnost týmů. Díky rozdělení jsme dokázali uvést v život další prvky agilního vývoje a už po několika týdnech se začala projevovat synergie při řešení složitých úloh. Nyní se zaměřujeme na doladění plánování kapacit v nové struktuře a příští rok nás čeká řada interních projektů spojených s rozvojem produktu.

Jan Stočes

ClouEDI Project Manager společnosti AIMTEC

Jan Stočes - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Používání nového standardu je spojeno s nutností upravit a nově namapovat ASN. Tuto starost ale můžete přenechat jiným a plně ji outsourcovat.

Naši EDI specialisté vám připraví vše potřebné tak, abyste od ledna plynule a bezstarostně přešli na VDA 4987.

Marek Šabatka

Business development manager společnosti AIMTEC

Marek Šabatka - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Nasazením řešení DCIxWMS získá společnost Schukra Berndorf přehled o všech probíhajících logistických procesech, jako je například příjem materiálu na nákupní objednávku nebo VDA etiketu, naskladnění, výdej do výroby, příjem finálních výrobků do skladu a jejich následná expedice a řízení kvality.

DCIxWMS umožní snížení chyb a zajištění a dodržování pravidel FIFO. DCIxWMS obsahuje funkci autowriter, která simuluje manuálně zadávaná vstupní data do jednotlivých obrazovek systému Infor LX, a tím podporuje integraci a spolupráci obou systémů.