logo Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.

Alcatel-Lucent Broadcast Message Center pomáhá využívat mobilní telefony pro záchranu lidských životů

Poskytovatelé mobilních služeb mohou s řešením Broadcast Message Center snadno rozšířit komunikační možnosti integrovaného záchranného systému a zajistit okamžité doručení krizových zpráv na všechna mobilní zařízení nacházející se v oblasti ohrožené přírodní katastrofou, průmyslovou havárií nebo teroristickým útokem.

Broadcast Message Center (BMC) společnosti Alcatel-Lucent umožňuje poskytovatelům služeb doručit cílené textové upozornění, vydané složkou integrovaného záchranného systému ,uživatelům mobilních telefonů v závislosti na jejich lokalitě. Podobně fungují technologie využívané k mimořádnému vysílání prostřednictvím kabelové televize. Broadcast Message Center rozšiřuje upozorňování o stavu nouze na uživatele mobilních telefonů v rámci geografické oblasti, a to na celostátní úrovni nebo na menší úrovni několika městských bloků. Tato platforma tak zajišťuje kritická varování a informace pro občany, kterých se to bezprostředně týká.

"Vzhledem k tomu, že více než 70 % světové populace má přístup k mobilním telefonům, jsou tato zařízení ideální v nouzových případech pro sdělení informací maximu lidí za minimální dobu," říká Scott Ellison, VP Mobile & Consumer Connected Platforms v IDC. "Využitím Broadcast Message Center společnosti Alcatel-Lucent je možno překlenout periodu přetížení sítě, které je obvyklé pro chvíle, kdy je nutné varovat o nebezpečí, roli hrají vteřiny a bezpečnost veřejnosti je ohrožena."

Broadcast Message Center je ve shodě se standardy pro šíření varování ve Spojených státech i v Evropě, Krizovému řízení umožňuje rychlé šíření varování a informací pro zajištění bezpečnosti obyvatel. V srpnu společnost Sprint a kalifornská agentura krizového řízení oznámily, že využívají Broadcast Messaging Center společnosti Alcatel-Lucent v rámci pilotního programu pro bezpečnost veřejnosti v kraji San Diego. V říjnu potom floridská divize krizového řízení oznámila, že Broadcast Message Center řešení společnosti Alcatel-Lucent bylo použito v reálném provozu v pilotním projektu Commercial Mobile Alert System (CMAS) v Tampě.

"Vzhledem k tomu, že se populace stále více spoléhá na mobilní telefony, je kritickým úkolem poskytovatelů služeb, schopnost sdílení kritických a rozhodujících informací v době nouze právě prostřednictvím mobilních telefonů.“ říká said Morgan Wright, Vice President Global Mission Critical Communication Solutions, Alcatel-Lucent. Broadcast Message Center umožňuje poskytovatelům právě tu alternativu, která zaručí informovanost a varování účastníků během mimořádných událostí či stavů nouze.

Broadcast Message Center působí jako bezpečné rozhraní mezi centrální složkou krizového řízení a poskytovateli síťových služeb. Přijímá varovné zprávy a ty ihned vysílá uživatelům mobilních telefonů v příslušné geografické oblasti.

Cílené varovné informace je možno například využít pro :

Text varovných zpráv je doprovázen speciálními vibracemi a zvukovým signálem pro uživatele mobilních telefonů s poruchou sluchu nebo zraku. Broadcast Message Center umožňuje poskytovatelům služeb snadno spravovat zprávy, jejich priority, plánování, což je v krizových situacích klíčové.

Flexibilita a škálovatelnost Broadcast Message Center umožňuje poskytovatelům služeb využít tyto možnosti i mimo oblast nouzové signalizace, pro komerční broadcast služby.

Typickým využitím je distribuce důležitých informací jednotlivých obcí svým obyvatelům nebo využití v reklamě a marketingu pro alternativní cílené marketingové kanály, zatímco současně zajišťuje poskytovatelům služeb nové zdroje příjmů.

Další články k tématům - bezpečnost - broadcast - marketing - Messaging - varování - Scott Ellison

Článek Alcatel-Lucent Czech, s.r.o. ze dne 14. prosince 2010 - úterý

Další články od Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.