logo Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.

Komunikace na cestě k zelené budoucnosti

Pod vedením Bellových laboratoří (Bell Labs) vzniklo globální konsorcium Green Touch, jehož cílem je vytvořit technologie, které zajistí, že komunikační sítě budou využívat až tisíckrát méně energie než dnes.

Pro představu, když se tisíckrát sníží spotřeba energie nutné k provozu komunikačních sítí a internetu, pak dnešní denní spotřeba vystačí v budoucnosti na celé tři roky.

Iniciativa Green Touch spojuje dohromady špičky z oblasti průmyslu, akademického výzkumu a nevládních výzkumných laboratoří. Jejím účelem je vyvinout a přinést zcela nové přístupy k efektivnějšímu využití energie jako nutné podmínky pro trvale udržitelný rozvoj komunikačních sítí v příštích desetiletích. Při příležitosti svého vzniku vyzývá konsorcium rovněž ostatní členy ICT komunity, aby se k iniciativě přidali, a pomohli tak dosáhnout tohoto ambiciózního cíle.

"Do řešení globálních výzev byly vždy zapojeny ty nejlepší a nejkreativnějších mozky. Tak tomu bylo, když jsme vyslali člověka na Měsíc a stejný přístup je nutné použít i dnes k řešení globální klimatické krize. Iniciativa Green Touch je příkladem takovéhoto přístupu - spojuje vědce a technology z celého světa a mnoha různých oborů v prostředí, které je otevřeno inovacím a řešení problému," uvedl Dr. Steven Chu, ministr energetiky USA.

"ICT sektor je oborem, který může spojit inovativní a technologické síly při řešení problému s uhlíkovými emisemi stejně jako při snižování své vlastní uhlíkové stopy. Příklad této iniciativy ukazuje, jakou roli může hrát byznys při přechodu k nízkouhlíkové společnosti, o který se snažíme. S tím, jak vláda vytvořila prostředí, ve kterém se může inovacím opravdu dařit, vítáme možnost spolupráce průmyslových a akademických institucí na vytvoření řešení a technologií nezbytných ke snížení uhlíkových emisí," uvedl Ed Miliband, ministr pro energetiku a klimatické změny Spojeného království.

"Průmysl musí hrát klíčovou roli v globálním úsilí o efektivnější využití energie. Důvodem je jak zodpovědnost k životnímu prostředí tak konkurenceschopnost. Takovéto projekty pravidelně podporujeme, je to vzhledem k rozšíření ICT a internetu obzvláště důležitá oblast. Celosvětově působící konsorcium Green Touch otevře cestu k zásadním technickým objevům. Francie tento projekt, který je otevřený všem a jehož členy jsou dvě významné francouzské laboratoře, plně podporuje," uvedl Christian Estrosi, ministr průmyslu Francie.

"Klimatické změny jsou obrovskou a naléhavou výzvou, která vyžaduje globální a odvážné jednání. Vše se podaří realizovat pouze tehdy, když se zapojí ty nejlepší mozky z celého světa, bez ohledu na to, z jaké jsou společnosti, oboru či národa. Konsorcium Green Touch může být díky svému otevřenému inovačnímu modelu, který spojuje odborníky z celého světa a jehož členy jsou experti z každého segmentu ICT, vzorem pro tento druh zásadních inovací, které potřebujeme, abychom mohli bojovat s výzvami globálního oteplování," uvedl Jong-Soo Yoon, generální ředitel ministerstva životního prostředí Jižní Koreje.

"Portugalská vláda svými opatřeními aktivně podporuje produkci energie čistými technologiemi. Iniciativa Green Touch nám ukazuje důležitost spolupráce různých institucí a jejich propojení ve chvíli, kdy stojíme před takovými globálními výzvami jako je trvale udržitelný rozvoj. Rád bych všem účastníkům této iniciativy vyjádřil plnou podporu v jejich úsilí přinést řešení ve zvýšení energetické efektivnosti komunikačních sítí," uvedl Paolo Campos, portugalský ministr pro veřejné práce a komunikace.

"Díky tomu, že dnes vzájemně komunikujeme novými a z hlediska objemu datového přenosu náročnějšími cestami, přibudou během následujícího desetiletí miliardy uživatelů, kteří budou nahrávat a sdílet svá videa, fotky a informace skrze veřejné i soukromé sítě. V důsledku tohoto nárůstu exponenciálně vzroste také spotřeba elektrické energie nutné pro provoz infrastruktury. To vše vyžaduje okamžitou reakci a redukci emisí," uvedl Gee Rittenhouse, viceprezident pro výzkum Bellových laboratoří a vedoucí představitel konsorcia. "Toto konsorcium se ale dívá mnohem dál než jsou jen postupná technologická vylepšení. Jeho cílem je propojit experty a inovace z celého světa a dosáhnout zásadního úspěchu při snižování emisí uhlíku produkovaného ICT průmyslem."

Zakládajícími členy iniciativy Green Touch jsou :

Cíl tisícinásobně zlepšit efektivitu využití energie je založen na výzkumu Bellových laboratoří, podle kterého mají dnešní informační a komunikační sítě potenciál zvýšit svoji efektivitu až desettisíckrát oproti současnému stavu. Tento závěr vychází z klíčové analýzy Bellových laboratoří zabývající se základními prvky (optickými, bezdrátovými, elektronickými, procesními, routovacími a architekturou) ICT sítí a technologií a studia jejich fyzických limitů aplikováním zavedených vzorců jako je například Shannonův teorém.

"Spolu s rychlým rozvojem využití broadbandu stoupá velmi rychle také spotřeba energie. Musí být proto podniknuty okamžité kroky, které se na tento trend zaměří a zmírní jeho dopad," uvedl Vernon Turner, Senior Viceprezident a General Manager for Enterprise Computing, Network, Consumer, Telecom and Sustainability přední analytické společnosti IDC. "Co odlišuje iniciativu Green Touch od ostatních programů, je její vysoce ambiciózní cíl, který je však plně měřitelný a opírá se o vědecky ověřená fakta. Její globální a multidisciplinární přístup bude akcelerovat nezbytné a základní změny v myšlení a dále pak také vývoj nových technologií."

Aby podpořila své cíle přinese iniciativa Green Touch během následujících pěti let referenční síťovou architekturu a klíčové komponenty nutné k realizaci navrhovaných zlepšení. Iniciativa také disponuje značným potenciálem vytvářet nové technologie a nové průmyslové segmenty.

První schůzka konsorcia, která se bude konat v únoru, bude věnována přípravě plánu pro následujících pět let, stanovení úkolů a cílů pro první rok a dále roli a oblastem zodpovědnosti jednotlivých členů.

Článek Alcatel-Lucent Czech, s.r.o. ze dne 14. ledna 2010 - čtvrtek

Další články od Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.