logo ALGOTECH, s.r.o.

Algouniverzita: vzdělávací projekt pro zaměstnance a zákazníky Algotechu

Algotech zahájil vzdělávací projekt Algouniverzita, jehož cílem je vedle běžných školení také získávání nových vědomostí cestou tzv. knowledge transfer, zkušeností z best practice a metodologií.

Společnost Algotech považuje trend celoživotního vzdělávání za základní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti a jedinou cestu k posílení inovativnosti. Z tohoto důvodu se rozhodla zahájit projekt nazvaný Algouniverzita.

"V podnikatelském světě a zejména v oblasti našeho businessu - ICT, nelze uspět bez neustálého sledování trendů a předávání znalostí. Jako nejrychlejší cestu ke zvyšování potenciálu našich zaměstnanců jsme proto zvolili takový vzdělávací proces, který plně akcentuje naše potřeby", říká František Zeman, generální ředitel společnosti. "Zároveň si uvědomujeme, že abychom naše nové produkty a služby mohli co nejrychleji převádět do života, potřebujeme nejnovější poznatky tlumočit také našim zákazníkům. Z toho důvodu jsme vytvořili nový vzdělávací koncept, který bude podporovat naše záměry, a tím je Algouniverzita.“"

Projekt Algouniverzita měl svou premiéru 5.1. 2012, kdy proběhl první vzdělávací cyklus určený pro konzultanty společnosti. Na základě hodnocení každého cyklu bude docházet ke stálé optimalizaci výukových částí a vytváření nových vzdělávacích modulů.

Na vzdělávacích cyklech budou spolupracovat nejen externí lektoři, ale i odborníci společnosti a partnerských organizací.

Další články k tématům - ICT - univerzita - vzdělávání - František Zeman

Článek ALGOTECH, s.r.o. ze dne 14. března 2012 - středa

Další články od ALGOTECH, s.r.o.