logo ALL.COM - software s.r.o.

Robustní řešení tarifikace pro významné zákazníky

Nová aplikace pro evidenci hovorů je určena zejména pro větší klienty s vybudovanou síťovou infrastrukturou, portálem, intranetem atd. ...

Aplikaci "Robustní řešení tarifikace pro významné zákazníky" vytváří společnost ALL.COM - software s.r.o. (kterou dlouhodobě znáte jako dodavatele tarifikačních programů řady ALLWIN) společně se společností AMI Praha a.s. (významný hráč na trhu portálových řešení, intranetu apod.).

Společné zkušenosti pracovníků obou společností umožnily vznik aplikace, která významně přesahuje dosavadní náhledy na tarifikační software.

Na adrese http://www.allsoft.cz/txt/tarifikace_portal.pdf naleznete popis konkrétní aplikace, určené pro zákazníka ze státní správy. Zabývá se evidencí, spravováním a vystavování záznamů o soukromých hovorech na portálu podle přístupových práv jednotlivých uživatelů.

Aplikaci lze samozřejmě upravit podle konkrétních požadavků jednotlivých uživatelů.

Článek ALL.COM - software s.r.o. ze dne 9. října 2007 - úterý

Další články od ALL.COM - software s.r.o.

Robustní řešení tarifikace pro významné zákazníky