logo AMI Praha a.s.

KDM: Key Distribution Manager

KDM od AMI Praha, je nově vyvinutý sytém určený pro centrální správu a synchronizaci autentizačních prostředků Public key infrastruktury v prostředí Linux/UNIX, který zvyšuje bezpečnost a snižuje náklady na správu uživatelských účtů.

Key Distribution Manager (KDM) je systém určený pro centrální správu a synchronizaci autentizačních prostředků Public key infrastruktury v prostředí Linux/UNIX. Díky funkci SSO urychluje práci uživatelů, významně posiluje bezpečnost a sjednocuje řízení účtů a distribuci klíčů.

KDM server generuje a bezpečně u sebe uchovává privátní klíče pro přihlášení do Linux/UNIX systémů. Uživatelé na svých počítačích používají tzv. SSH Agenta, malou aplikaci, která si po přihlášení ke KDM stáhne klíč do operační paměti. Dále pak ke koncovým serverům přistupují s klíčem uloženým ve svém agentovi, a nemusí tudíž zadávat passphrase při každém přihlášení opakovaně (Single Sign On).

Řešení KDM nabízí i centrální správu privilegovaných účtů. Zajištuje zakládání a modifikace účtů v koncových systémech Linux/UNIX (tzv. provisioning), automatické zneplatňování a mazání uživatelských účtů a odstranění veřejných částí klíčů těchto uživatelů.

"Vzhledem k unikátnosti KDM v oblasti bezpečnostních systémů máme vysoké obchodní ambice. Produkt již nasazujeme ve dvou předních českých společnostech, kde kromě razantního zvýšení bezpečnosti počítáme i se znatelným nárůstem efektivity příslušných interních procesů", vyzdvihuje obchodní ředitel Petr Urban.

Key Distribution Manager - hlavní přínosy:

Článek AMI Praha a.s. ze dne 17. dubna 2012 - úterý

Další články od AMI Praha a.s.

KDM: Key Distribution Manager

AddNet - unikátní provozně bezpečnostní DDI/NAC nástroj