logo AMI Praha a.s.

Obchodování s cennými papíry online na novém webu FINAPRA Capital

Společnost AMI Praha úspěšně vytvořila a nasadila nový, uživatelsky jednoduchý web pro společnost FINAPRA Capital, a.s., který je určený k online obchodování s cennými papíry.

Cílem projektu bylo vytvořit nový, uživatelsky jednoduchý web pro klienta FINAPRA Capital, určený k online obchodování s cennými papíry, prostřednictvím platformy od svého partnera SAXO Bank. Hlavními funkcemi webu jsou sledování trhů v reálním čase, monitoring účtu klienty a zadávání pokynů k prodeji či nákupu.

Web byl navržen tak, aby se uživatel dostal k požadovaným informacím rychle a bez zbytečných překážek. K usnadnění pohybu uživatele na stránkách a zrychlení jeho cesty k požadovanému obsahu slouží námi vytvořený kreativní design i jednoduchá struktura webu.

Nedílnou součástí webu je možnost založení DEMO účtu, kde si uživatel může vyzkoušet investování nanečisto se všemi finančními produkty z celého světa. Během několika málo sekund nakoupit či prodat akcie, sestavit si vlastní portfolio cenných papírů, které odpovídá jeho investiční strategii a sleduje jeho úspěšnost v čase. Demo účet vychází z verze ostrého účtu, kromě některých funkcí jako např. vybírání peněz z účtu. Díky Univerzitě má uživatel možnost získat informace o obchodování na úrovni expertů.

Velmi důležitou součástí je redakční systém AMIGO, který splňuje vysoké nároky klienta na jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní a zároveň je plně flexibilní z hlediska tvorby či následné úpravy vloženého obsahu.

"Rád bych tímto poděkoval teamu AMI Praha za přípravu webu společnosti FINAPRA Capital a.s. Chtěl bych vyzdvihnout profesionální a osobně angažovaný přístup pracovníků AMI Praha. Takovýchto profesionálů je v dnešní době na trhu jen málo a bylo nám ctí s AMI spolupracovat", řek Jan Koudelka, předseda představenstva FINAPRA Capital a.s.

O společnosti FINAPRA Capital a.s.

FINAPRA Capital a.s. je investiční zprostředkovatel, poskytující pouze a jenom hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) nebo e) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikáni na kapitálovém trhu týkající se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování, a to prostřednictvím svého partnera SAXO Bank.

Další články k tématům - cenné papíry - investice - obchodování - peníze - web - zákon - Jan Koudelka

Článek AMI Praha a.s. ze dne 27. listopadu 2013 - středa

Další články od AMI Praha a.s.

Nový web Hyundai od AMI Praha

Obchodování s cennými papíry online na novém webu FINAPRA Capital