logo ANECT a.s.

ANECT slaví 20 let od založení společnosti

Na podzim roku 1993 odstartoval, tehdy pouze s 5 zaměstnanci, jeden ze současných nejvýznamnějších českých ICT systémových integrátorů - ANECT a.s., která se transformovala z podniku BGS partners CS, s.r.o.

Od roku 1993 ANECT postupně sílil, nabíral zkušenosti a vyrostl v klíčového tuzemského hráče na poli ICT řešení a služeb. V roce 1995 získal první prestižní zakázku pro velký finanční dům a tato spolupráce trvá dodnes. ANECT je také předním poskytovatelem služeb v sektoru veřejné správy, kde působí na několika ministerstvech jako dodavatel rozsáhlé ICT infrastruktury.

"Od počátku jsem vedl firmu a zaměstnance tak, abychom dodávali co nejkvalitnější služby na vysoké odborné úrovni, ale abychom nikdy neztratili ze zřetele konečný přínos, konečný užitek pro zákazníka. Skutečnost, že ANECT existuje již 20 let, je pro mě velice povzbuzující a děkuji všem, kteří se na úspěších a setrvání společnosti na špičce ICT oboru v Čechách podíleli. V neposlední řadě děkuji všem zákazníkům za důvěru a především za upřímné a kritické zpětné vazby, které ANECTu pomáhají reagovat na měnící se potřeby a požadavky především tam, kde stavíme nová netradiční a inovativní řešení. To nám umožňuje kontinuálně zlepšovat naši nabídku a být tak našim zákazníkům nikoliv pouze dodavatelem, ale důvěryhodným a užitečným partnerem," uvedl Miroslav Řihák, předseda představenstva společnosti ANECT.

V současné době plánuje ANECT oslovit trh s revoluční řešením uživatelské autentizace bez hesel. Vlastní vyvinutá technologie ALUCID se zakládá na intuitivním přihlašování chráněném silnou asymetrickou kryptografií a až tří faktorovou lokální ochranou.

Za dobu svého působení získal ANECT mnohá ocenění. Neustále také prohlubuje své kompetence a certifikace, které opravňují ve svých řešeních využívat nejmodernější technologie.

Společnost ANECT jedná vždy v souladu se zákony. Vysoká profesionalita v kombinaci se zásadami bezúhonnosti a etiky vede k vysoké důvěryhodnosti v podnikání společnosti. Ctíme principy etického kodexu a dodržujeme pravidla politiky integrovaného řízení.

V souvislosti s tímto důležitým milníkem připravila společnost mimo jiné novou webovou prezentaci, kde představuje inovované produktové portfolio.

Článek ANECT a.s. ze dne 17. října 2013 - čtvrtek

Další články od ANECT a.s.