logo Aquasoft s.r.o.

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Společnost Aquasoft dosáhla v prvním pololetí roku 2009 výnosů ve výši 130 miliónů korun. Firma zaznamenává nárůsty ve většině klíčových hospodářských ukazatelů a potvrzuje tak, že je v dobré kondici.

Ze zveřejněných výsledků hospodaření za první polovinu fiskálního roku vyplývá, že společnost zaznamenala nárůst ve všech významných ekonomických ukazatelích. Zisk v porovnání se stejným obdobím roku 2008 vzrostl o 18 %, výnosy o 34 % a produktivita práce, klíčový ukazatel výkonnosti firmy, meziročně o 8 %. Aquasoft tak potvrzuje nárůst již třináctým rokem.
"S výsledky jsme velice spokojeni, zvlášť když vezmeme v úvahu nynější situaci na trhu,“ říká Petr Franc, generální ředitel společnosti. "Dosavadní výsledky napovídají tomu, že se nám podaří splnit celoroční plán a navýšit roční tržby o 20 % na celkových 250 miliónů korun,“ upřesňuje Petr Franc.

Firma se od svého vzniku, tedy téměř patnáct let, cíleně orientuje na dlouhodobou spolupráci se svými zákazníky. "Tato strategie nám dnes, v dobách ekonomických turbulencí, poskytuje pevné zakotvení a stabilitu,“ uvádí Petr Franc.

Aquasoft aktuálně pracuje na zhruba sedmi desítkách projektů, z nichž k nejvýznamnějším patří Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU, Integrovaný zemědělský registr, Datové úložiště elektronických předpisů a Ekonomicko-provozní systém pro Zdravotní ústav.

Zásadním faktorem pro stabilní fungování a další rozvoj firmy je podle Petra France vysoká míra motivace zaměstnanců. "Jedině vysoce motivovaný tým je schopen zvyšovat svoji produktivitu. Růst produktivity práce je důležitý zejména v této době, kdy řada zákazníků očekává při stejných nebo nižších rozpočtech na IT více funkcionality a vyšší kvalitu dodávaných řešení." Vysokou míru motivovanosti pracovníků Aquasoftu mimo jiné potvrzuje opakované bodování v žebříčku o Nejlepšího zaměstnavatele České republiky. Po loňském umístění v první desítce se společnost letos stala druhým nejlepším zaměstnavatelem v ČR v kategorii malých a středních podniků.

Další články k tématům - Aquasoft - nárůst - Petr Franc

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne 26. srpna 2009 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.