logo Aquasoft s.r.o.

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009

Společnost Aquasoft se letos už potřetí stala partnerem 17. ročníku mezinárodní konference Systémová integrace.

Konference, která proběhla začátkem června, patří k nejvýznamnějším odborným informatickým akcím v České republice. Letošní ročník se zaměřil na zvýšení výkonnosti podniku s IT v době dynamických změn ve světové ekonomice. Hospodářská krize přinesla řadu nových problémů a otázek nejen například v oblastech státních a podnikových financí, zaměstnanosti či světových trhů, ale i v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich využití v organizacích.

Krize vyvolala řadu naléhavých otázek, jako například : "Máme ořezat IT náklady na minimum, nebo naopak je nyní ten správný čas na zavádění nových byznys modelů s podporou IT ? Které IT služby přinesou našemu podniku největší efekty v krátkodobém horizontu ? Nepřinesly by České republice vyšší efekty investice do nových IT služeb než prostředky věnované na šrotovné ?"

Aquasoft jako partner konference navázal na předchozí dva ročníky prezentací ukázkové implementace e-Governmentu na mezinárodní úrovni. V sekci "Dynamické změny v ekonomice a IT" vystoupil Petr Hrůša s příspěvkem o zkušenostech, způsobech využívání a přínosech zaručeného elektronického podpisu, a to jak v elektronickém celním řízení v ČR, tak v mezinárodní komunikaci mezi zeměmi EU.

Jedním z předpokladů automatizace postupů a elektronizace dokumentů v podmínkách ČR je záruka vysoké bezpečnosti a důvěryhodnosti vyměňovaných a uchovávaných dokumentů. Využití zaručeného elektronického podpisu podle něj přineslo řadu nesporných efektů, jako například zjednodušení a zrychlení celních procedur směrem k podnikatelské veřejnosti. Naopak ale mezinárodní uznávání kvalifikovaných certifikátů vydaných v členských zemích EU v praxi naráží na problémy, i když ležící spíše mimo oblast ICT.

Partnerství konference se i letos osvědčilo a vedení společnosti s ním počítá také pro příští rok. "Účast na této významné akci nám umožňuje srovnat náš přístup k tvorbě a dodávkám IS se současnými trendy i s přístupy konkurence," říká Iva Stanovská, která účast Aquasoftu na konferenci koordinovala.

Další články k tématům - Aquasoft - EU - IT - konference - Petr Hrůša - Iva Stanovská

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne 18. června 2009 - čtvrtek

Další články od Aquasoft s.r.o.