logo Aquasoft s.r.o.

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Společnost Aquasot nabízí své know-how pro úspěšnou implementaci inovativních technologií a standardizovaných postupů ve zdravotnictví. Tato řešení zahrnují zejména procesní řízení, vyúčtování elektronických receptů, propojení na eGovernment a efektivní plánování podnikových zdrojů s vazbou na ekonomické ukazatele. Centralizovaný integrovaný IS respektuje specifika každého jednotlivého zdravotního ústavu.

Zdravotní ústavy (ZÚ) jsou velmi důležitým poskytovatelem zdravotních, laboratorních a expertních služeb v ČR, které poskytují právnickým i fyzickým osobám. Každý ZÚ má množství laboratoří, ordinací a detašovaných pracovišť. Laboratoře provádějí měření a analýzy - zdravotní, chemické, biologické i fyzikální. ZÚ rovněž provádějí pracovně - lékařskou péči, provozují alergologické a imunologické ambulance a očkování. Součástí ZÚ jsou i tzv. NRL (Národní referenční laboratoře) řešící úkoly celostátního významu a dosahu.

ZÚ jsou jak z hlediska ekonomického, tak i provozně správního velký a složitý konglomerát systémů, které však mají společný smysl, účel i náplň činnosti a společného zřizovatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Postupná organizačně-správní centralizace je podpořena vybudováním informačního systému a zároveň vyjádřením systémové restrukturalizace řízení, správy a provozu. Cílem centralizace je zefektivnění činnosti sítě ZÚ a koncentrace odborných, technických i personálních zdrojů.

Centralizovaný ekonomicko-provozní systém Microsoft Dynamics AX v řešení Aquasoftu nahrazuje několik původně používaných informačních systémů pro různé agendy, součástí je také integrace s laboratorními systémy LabSys. Ten využívají laboratorní tj. výkonní pracovníci (např. mikrobiologové, chemici apod.), kteří musejí specifikovat odborné úkony pro vyúčtování těchto služeb.

Centralizovaný integrovaný IS - přínosy :

Customizovaná implementace MS Dynamics AX (EPS) zahrnuje tyto části :

Centralizovaný integrovaný IS od Aquasoft je určen pro zdravotnická zařízení s velikostí cca 500 aktivních uživatelů s předpokladem dalšího rozšiřování.

Další články k tématům - AOS - BizTalk - centralizace - Dynamics - eGovernment - EPS - IS - LabSys - NRL - OLAP - Sharepoint - vývoj - zdravotnictví -

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne 8. února 2011 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.