logo Aquasoft s.r.o.

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Datový sklad Celní správy ČR je dosud největší implementací datového skladu a celkově i Business Intelligence řešení ve státní správě.

Celý systém před nedávnem prošel zásadním upgradem na nový Microsoft SQL Server 2008, umožňujícím výrazný nárůst výkonu datového skladu. Komplexní řešení datového skladu je společným projektem společností Adastra a Aquasoft.

Celní správa ČR spravuje obrovské množství dat, které souvisí se širokým polem působnosti této instituce. Patří sem např. celní dohled nad zbožím v rámci Evropské unie, správa spotřebních daní, kontrola oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy a kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Do činnosti Celní správy spadá také provádění společné zemědělské politiky Evropského společenství, kontrola nakládání s odpady a obchodu s chráněnými druhy fauny a flóry, či nelegální zaměstnávání cizinců. V neposlední řadě je také zařazena jako jedna ze složek integrovaného záchranného systému v rámci státu.

"Všechny tyto oblasti předtím obsluhovaly řádově desítky primárních systémů, které bylo zapotřebí sjednotit do komplexního informačního systému na jedné platformě, tedy datového skladu," říká Ing. Tomáš Vinš, manažer projektu ze společnosti Aquasoft. Toto řešení tvoří centrální datovou základnu pro komplikované informační prostředí Celní správy a představuje významný zdroj dat pro další spolupracující organizace.

Přechod na nový server Microsoft SQL Server 2008 umožnil výrazný nárůst výkonu celního skladu, tedy posílení efektivity, a také zrychlení odezvy pro koncové uživatele resp. zvýšení uživatelského komfortu. "K přechodu na Microsoft SQL Server 2008 došlo postupně. Uživatelé novou verzi používají od června 2009 a v současnosti dochází k jeho dalšímu rozvoji, jako například zapracovávání nových požadavků na výstupy nebo provádění úprav datových struktur," upřesňuje Tomáš Vinš.

"Upgrade proběhl úspěšně včetně dodržení všech termínů, které stanovil zákazník. Současně se podařilo vyřešit technický problém fixace, který se následně promítl do oficiálního service packu společnosti Microsoft," dodává Ing. Jiří Vácha, Manager, Business Development - Public ze společnosti Adastra.

Rozvoj komplexního řešení datového skladu a Business Intelligence Celní správy České republiky bude probíhat i v následujících letech. Datový sklad Celní správy ČR získal ocenění Microsoft Award 2009 za nejlepší BI řešení.

Další články k tématům - 2008 - Business - celní - datový - Microsoft - řešení - server - skladu - správy - SQL - Tomáš Vinš - Jiří Vácha

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne 27. října 2009 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.