logo Aquasoft s.r.o.

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Aquasoft začátkem roku 2012 dodal pro Celní správu novou verzi systému EMCS. Hlavním přínosem je zefektivnění komunikace a zjednodušení procesů jak na straně celních správ členských států EU, tak veřejnosti. To vede k posílení boje proti podvodům v oblasti spotřebních daní.

EMCS - Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Excise Movement and Control System) je v provozu od podzimu 2009. Za tu dobu významně zkrátil dobu vyřízení přepravy, kdy například vyřízení dokumentů a uvolnění záruky trvá maximálně 5 dnů, zatímco dříve se čekalo na obdržení dokumentů poštou až měsíc.

Díky systému mohou příjemci i odesilatelé sledovat stav zásilky online, celníci pak mohou sledovat pohyb zboží podléhající spotřební dani v reálném čase.

Nový modul Administrativní spolupráce převádí komunikaci mezi celníky z různých zemí do elektronické podoby. Díky tomu dochází ke zrychlení dohledávání informací, ke zlepšení spolupráce při upozorňování na podezřelé zásilky či přepravce a ke zlepšení odhalování podvodů v oblasti spotřebních daní.

"Nová verze umožňuje například celníkům ze skupiny mobilního dohledu okamžitě při silniční kontrole zjistit v systému potřebné údaje pro kontrolu a porovnat je s dokumenty, které má řidič u sebe", uvádí jednu z předností nové verze systému Tomáš Vinš, vedoucí projektu ve společnosti Aquasoft.

Systém EMCS je třívrstvá aplikace založená na platformě Windows .NET 3.5 a databázi MS SQL. Platformou pro klientské aplikace jsou Windows Forms pro Celní správu a pro veřejnost Silverlight 3. Jako web server je použit IIS 7 na Windows 2008.

V současné době EMCS používá 1800 uživatelů v cca 1000 firmách, na straně Celní správy jej používá cca 600 pracovníků.

Denně je v něm evidováno přes 800 přeprav včetně mezinárodních.

ŠTÍTKY - BI - EMCS - ERP - EU - platforma - Tomáš Vinš

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne 24. února 2012 - pátek

Další články od Aquasoft s.r.o.

M-Files - Document Management System