logo Aquasoft s.r.o.

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Turecko - člen celní unie a kandidátská země, zajišťuje kompatibilitu svého celního systému s požadavky EU. Celní správa prochází soustavnou modernizací, jejíž součástí bylo i vytvoření integrovaného tarifního systému (ITMS) a jeho implementace do stávajícího celně-deklaračního systému Turecka (BILGE).

Celní správy členských států Evropské unie společně zajišťují dohled nad jednotným celním územím Společenství na základě společné celní legislativy. Pro všechny obchodní subjekty ve Společenství, které dovážejí nebo vyvážejí zboží, tak existují stejné podmínky.

Systém se skládá z modulů Taric, TQS, EBTI, SMS a Rizikové analýzy, které jsou nutné k harmonizaci celních postupů. Začleňují zboží podle společného celního tarifu, nastolují společnou logiku tarifních postupů a opatření, tarifních kvót apod. Riziková analýza posuzuje zboží dovážené na celní území Unie z hlediska bezpečnosti. Integrovaný tarifní systém tak chrání hospodářský prostor země. Vývoj a implementace systému trvaly 16 měsíců. Projekt byl financován Evropskou Unií.

Přínosy projektu:

Integrovaný tarifní systém splňuje požadavky dané EU, odpovídá specifi ckým potřebám turecké Celní správy a je schopen samostatného provozu i v období před vstupem Turecka do EU.

Použité technologie a produkty:

Turkish Customs Administration je úřadem s celostátní působností, který je zodpovědný za organizaci a koordinaci celního dohledu a celní ochrany území Turecké Republiky. Velikost řešení je cca 8000 aktivních uživatelů v rámci rozsáhlé sítě turecké administrativy.

Další články k tématům - BILGE - EBTI - ITMS - ochrana - SMS - TQS - Turecko - vývoj

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne 28. března 2011 - pondělí

Další články od Aquasoft s.r.o.