logo Aquasoft s.r.o.

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Aquasoft se významně podílel na dodávce jednoho z nejrozsáhlejších projektů EU - Access Point Centra mezistátních úhrad, které slouží pro elektronickou výměnu dokumentů zdravotního pojištění a péče mezi zdravotními pojišťovnami v ČR a státech EU i mimo ni.

EU požaduje po institucích sociálního a zdravotního pojištění, aby do budoucna přešly na elektronickou výměnu dokumentů a dat i při řešení přeshraničních otázek. Pro vzájemnou komunikaci musí státy vybudovat v rámci jednotlivých sektorů přístupová místa (Access Point). Vybudováním a správou českého přístupového místa pro oblast zdravotního pojištění a péče tzv. AP CMÚ bylo pověřeno Centrum mezistátních úhrad (CMÚ). Pro CMÚ systém vyvinula softwarová firma AQUASOFT spol. s r.o. ve spolupráci s firmou STYRAX, a.s.

AP CMÚ představuje společné národní řešení administrace celé mezinárodní agendy pro pracovníky všech českých institucí zdravotního pojištění i CMÚ. Tento koncept umožňuje jednoduché, flexibilní a efektivní provádění změn a úprav pouze na jednom místě, bez nutnosti zásahu do všech informačních systémů jednotlivých zdravotních pojišťoven. S informačními systémy zdravotních pojišťoven komunikuje AP CMÚ oboustranně, zasílá a přijímá informace k případu, automaticky dohledává a doplňuje potřebné údaje o pojištěnci.

Pro uživatele je práce v systému velmi jednoduchá, pracuje se standardními prvky, známými z běžných kancelářských aplikací. Navíc systém sám provází uživatele jednotlivými životními situacemi formou nápovědy v každém konkrétním stavu zpracování s nabídkou možností dalšího postupu a odpovídajících akcí. Významnou součástí systému je finanční modul pro vypořádání závazků a pohledávek za péči poskytnutou českým pojištěncům v zahraničí i zahraničním pojištěncům v ČR.

Společnost Aquasoft v rámci AP CMÚ implementovala zejména vlastní business logiku pro řešení a automatizaci workflow jednotlivých životních situací mezinárodních agend zdravotních pojišťoven. Aquasoft v rámci řešení využil svůj vlastní Framework G2IC, který je orientován na řešení mezinárodních výměn elektronických strukturovaných dokumentů a automatizaci jejich zpracování formou vizuálně definovaných workflow.

V rámci vývoje a provozu AP CMÚ tak byly použity komponenty, jejichž spolehlivost a robustnost je dlouhodobě prověřena mezinárodními datovými výměnami prováděnými informačními systémy Celní správy České republiky.

Systém AP CMÚ v tuto chvíli vzájemně propojuje osm institucí zdravotního pojištění a je používán ve finanční agendě (cca 250 000 nových případů ročně). Do konce roku se AP CMÚ stane společným nástrojem pro každodenní administraci cca 1300 pracovníků zdravotních pojišťoven a CMÚ.

Po dokončení nadnárodního řešení komunikace mezi access pointy bude možné prostřednictvím něho elektronicky přímo komunikovat s dalšími tisícovkami zahraničních institucí. Ze systematického hlediska jde o zcela unikátní komplexní řešení a pozitivní příklad možností spolupráce a organizačních schopností na úrovni celého českého systému veřejného zdravotního pojištění. Jedná se celosvětově o jeden z nejrozsáhlejších projektů v oblasti eHealth.

"Systém AP CMÚ významně zvýší bezpečnost a rychlost komunikace v oblasti mezinárodních agend zdravotních pojišťoven, která byla až do teď realizována převážně papírovou cestou," dodává k tomu MUDr. Zdeněk Hřib, Senior business consultant společnosti Aquasoft.

Další články k tématům - automatizace - eHealth - elektronizace - EU - zdravotnictví - Zdeněk Hřib

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne 17. července 2013 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.