logo Aquasoft s.r.o.

Nový systém dovozních kvót pro EU od Aquasoft

Systém QUOTA 2, sloužící při dovozu zboží v rámci Evropské unie, zajišťuje přidělování dovozních kvót a jejich administraci. Nový informační systém Aquasoft vyvinul a dodal pro Celní správu ČR.

Systém dovozních kvót je soubor obchodně - politických opatření, majících za cíl ochranu hospodářského prostoru Evropské unie. Stanovením kvóty na konkrétní druh zboží se přesně stanoví jeho maximální množství, které může být importéry za určitý časový úsek do EU dovezeno s nižšími celními poplatky.

Jedná se např. o to, kolik tun cukru či jiné komodity může být v průběhu šesti měsíců dovezeno v nižší celní sazbě. Zboží dovážené nad svůj limit pak bude zatíženo vyššími celními poplatky. Tímto systémem kvót Unie reguluje svoji hospodářskou politiku a chrání zájmy obyvatel a firem, působících v členských zemích.

"Systém kvót se v EU realizuje tak, že každá členská země provozuje své vlastní řešení, které je propojeno s centrální částí systému kvót v Bruselu," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Takto propojené národní systémy zajišťují přidělování a administraci kvót na celém území EU. Implementací systému "QUOTA 2" Česká republika splnila své závazky vůči ostatním členským zemím.

"QUOTA 2" nahrazuje dosavadní systém kvót. "Jeho hlavním přínosem je především zvýšení bezpečnosti tohoto systému, jeho dostupnost a efektivnější komunikace národního řešení s centrální částí v Bruselu," uzavírá Petr Franc.

Nový systém byl navržen tak, aby splňoval náročné požadavky Evropské unie a zároveň odpovídal požadavkům Celní správy ČR. Při jeho dodávce Aquasoft čerpal z dlouhodobých zkušeností vývoje systémů pro Celní správu ČR, především z vývoje Celně-deklaračního systému a systému pro správu spotřebních daní.

Poslední dodávkou pro tuto instituci byl informační systém pro správu žádostí o akreditaci "Authorized Economic Operator" (AEO), tedy Oprávněného hospodářského subjektu, který byl do provozu uveden v září loňského roku. Tento systém výrazně přispívá k zajištění bezpečnosti a transparentnosti obchodních transakcí, uskutečňovaných na území Evropské unie.

Další články k tématům - Aquasoft - EU - Evropské - kvót - QUOTA - systém - unie - Petr Franc

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne 28. ledna 2009 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.