logo Aquasoft s.r.o.

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

S příchodem nového roku Celní správa České republiky přešla na dvoustupňový systém řízení, díky kterému může pružně reagovat na aktuální situace v jednotlivých regionech vytvářením nebo rušením pracovišť.

Změny v organizační struktuře Celní správy ČR, které byly provedeny na začátku roku 2013, jsou pro Celní správu ČR plně srovnatelné se změnami, které byly spojeny se vstupem ČR do EU. V souvislosti s reorganizací bylo nutné provést také rozsáhlé úpravy klíčových provozních systémů včetně souvisejících podpůrných systémů a komponent. Projekt, jehož cílem bylo umožnit Celní správě ČR plynulý přechod na dvoustupňový systém řízení, realizovala Celní správa ČR ve spolupráci se softwarovou firmou Aquasoft. Hlavní podmínkou bylo, aby celý projekt byl realizován s minimálními dopady na pracoviště s nepřetržitým provozem.

Původní třístupňový systém řízení Celní správě neumožnoval zajistit požadovanou dostupnost služeb a zároveň efektivně řídit náklady. Přechod doporučovala i Světová banka ve svých závěrech. Novou organizační strukturu Celní správy České republiky tvoří Generální ředitelství cel, 14 krajských celních úřadů a Celní úřad se sídlem v Praze Ruzyni. Významným přínosem pro celní deklarantskou veřejnost je možnost řešit agendu na libovolném územním pracovišti spravovaném daným celním (krajským) úřadem.

Zásadní dopad měla reorganizace Celní správy na klíčové i podpůrné provozní systémy, do kterých bylo nutné novou organizační strukturu s dvoustupňovým řízením promítnout. Nejdříve byla provedena analýza všech dotčených systémů a následně byly realizovány jejich úpravy. Mezi dotčené systémy patří například Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, Systém pro správu spotřebních daní, Elektronické systémy pro režimy vývozu, dovozu a tranzitu.

Brig. gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný, generální ředitel, Generální ředitelství cel, o projektu řekl: "Klíčovým milníkem byla noc z 31.12. 2012 na 1.1. 2013, kdy Celní správa ve spolupráci s Aquasoftem provedla bezchybnou migraci databází dotčených systémů a instalovala modernizované aplikace. Migrace směla být zahájena nejdříve v 19 hodin a ukončena musela být nejpozději ve 4 hodiny. V půl třetí se nám podařilo zprovoznit první pracoviště Celní správy - Celní úřad Ruzyně. Do rána bylo připojeno dalších 103 oddělení v rámci 14 krajských pracovišť. Na straně Aquasoftu nám byl přidělen 14 členný realizační tým."

Petr Franc, MSc., MBA, generální ředitel, Aquasoft, doplnil: "Klíčovým bodem úspěchu bylo nepodcenění přípravné a analytické části projektu, v rámci které se nám podařilo v těsné spolupráci s Celní správou organizačně zajistit reálný harmonogram celého projektu včetně jeho kritické části - silvestrovské noci, kdy realizační týmy Celní správy a Aquasoftu společně prokázaly, že i náročné projekty v náročné době, jsou výzvou, které lze dostát."

Řešení celní problematiky je nejvýznamnější odborností Aquasoftu. Kromě České republiky pracuje Aquasoft pro Celní správy v Turecku a Srbsku.

O Celní správě České republiky

Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem zajišťující výkon kompetencí v oblasti správy cel a některých daní, jakož i dalších svěřených nefiskálních činností ve prospěch státu i jeho občanů. Je podřízena Ministerstvu financí ČR.

Další články k tématům - analýza - databáze - egovernment - EU - migrace - Pavel Novotný - Petr Franc

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne 15. ledna 2013 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.