logo Aquasoft s.r.o.

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Aquasoft uvádí na trh nový manažerský IS Steno, který je určen pro státní správu a samosprávu - územně správní celky, kraje nebo pro obce s rozšířenou působností. Steno je koncipován jako nadstavba stávajících IS, která zpracovává a ve formě přehledných výstupů předkládá potřebné informace.

Prostřednictvím informačního systému Steno získají instituce potřebné informace pro rozhodování na všech úrovních řízení ve formě přehledných tabulek a grafů. Kromě toho jim Steno pomůže plnit informační povinnosti jak vůči dalším orgánům a institucím státní správy, tak vůči vlastním zaměstnancům či veřejnosti.

Rostoucí společenský i politický tlak na efektivitu a finanční úspory státních orgánů a organizací vede řídící pracovníky k potřebě používat nástroje a technologie, které byly až doposud doménou soukromé sféry. Firma Aquasoft proto státní správě a samosprávě nabízí pod názvem Steno nový manažerský informační systém.

Steno získává, vyhodnocuje a jednotně prezentuje potřebná data pro rozhodování nejen ze stávajících ekonomických a dalších provozních systémů instituce, ale i z dalších informačních zdrojů, jako je například Český statistický úřad. Uživatelům Steno poskytuje informace v pěti základních oblastech: ekonomika a rozpočet, personalistika, správní řízení, kontrolní činnost a statistika území. V případě potřeby je snadno rozšiřitelný o další věcné oblasti, uživatelské výstupy a reporty.

Steno na jednom místě shromažďuje informace z více provozních aplikací současně. Pracovníci, kteří potřebují získat pouze souhrnné informace, nemusí do zdrojových aplikací vůbec přistupovat. Steno jim ušetří jak čas, tak i nákladné uživatelské licence těchto aplikací.

Systém dále výrazně snižuje administrativní zátěž spojenou se získáváním dílčích informací a s jejich zpracováním do jednotných výstupů, které organizace potřebuje předávat vyšším organizačním složkám či jiným institucím. Uživatelé si navíc mohou vytvářet na základě předpřipravených dotazovacích struktur své vlastní ad-hoc výstupy, které potřebují pouze jednorázově, přičemž specifická tvorba těchto výstupů dodavatelskou formou by byla výrazně nákladnější.

Vlastní analytická práce s daty je velmi dynamická - uživatelé mohou během ní odhalovat doposud skryté zákonitosti v datech a vytvářet pohledy a kombinace informací, které nejsou schopni předem přesně specifikovat.

"Kromě jiného Steno poskytuje všem zainteresovaným řídícím pracovníkům aktuální informace o plnění rozpočtu instituce a je tak nástrojem, který je výhodné využívat opravdu denně. Díky rozsáhlým možnostem nastavení přístupových práv je možné předkládat informace nejen vedoucím, ale i odborným referentům, kteří jsou zodpovědní za přípravu a kontrolu rozpočtu. Právě důsledná kontrola a aktivní řízení příjmové i výdajové stránky rozpočtu, a to nejen ze strany vedení, je jedním z klíčů k efektivnímu fungování každé státní organizace", dodává Petr Šprungl, Senior business consultant ve firmě Aquasoft.

Systém Steno je pojmenován podle delfína, který je považován za nejstarší druh čeledi delfínovití.

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne 11. července 2012 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.

Stáhněte si ZDARMA zkušební verzi systému M-Files