logo ARBES Technologies s.r.o.

ARBES Technologies s novou organizační strukturou

K 1. srpnu 2009 byla ve společnosti ARBES Technologies dokončena reorganizace, jejímž cílem je vedle větší flexibility a provázanosti jednotlivých oddělení především přiblížení se zákazníkům a jejich potřebám.

Z původního horizontálního uspořádání mapujícího tři stěžejní oddělení - vývoj, realizace a obchod byla pod vedením Tomáše Hlinky zavedena struktura vertikální. Vznikly celkem tři divize, které disponují ucelenou nabídkou softwarových řešení pro jednotlivé konkrétní segmenty trhu - podnikové aplikace pro soukromý i veřejný sektor, bankovnictví a obchodování s cennými papíry. V čele každé z divizí stojí divizní ředitel s širokými pravomocemi a jasnou vizí, kam a jak dál směrovat poskytované služby.

Tomáš Hlinka tímto úspěšně splnil své vytyčené úkoly a ukončil své působení ve společnosti ARBES Technologies. Náplň jeho práce nyní přebírají divizní ředitelé Roman Havlík, Pavel Jiruše a Dalibor Lošťák reportující přímo jednatelům společnosti.

Článek ARBES Technologies s.r.o. ze dne 11. srpna 2009 - úterý

Další články od ARBES Technologies s.r.o.

Nabídka zaměstnání ARBES Technologies s.r.o.