logo ARBES Technologies, a.s.

Nová divize HealthCare posiluje aktivity ARBES Technologies ve zdravotnictví

Divize vznikla spojením oddělení, které se zabývá nemocničními informačními systémy a následnými službami ve zdravotnictví a původní divize Financial Economic Information Systems, kterou do té doby vedla Zuzana Jakubová - nová vedoucí HealthCare & FEIS.

Zuzana Jakubová do ARBES Technologies přišla v roce 2017 zúročit své zkušenosti z oblasti zdravotnické informatiky a dala vzniknout novému oddělení HealthCare. Díky hluboké znalosti v tomto segmentu a souvisejících systémů se následně stala ředitelkou divize ekonomických informačních systémů, kde díky synergiím a univerzálnosti ARBES Technologies navrženého řešení FEIS je možné zajistit komplexní implementaci do celé nemocnice a mít tak jediný přehledný nástroj.

"Ústředním spojovatelem všech informací je pacient, proto jsou ve zdravotnické informatice požadovány vysoké záruky na bezpečnost informací, a to klade na systém, který musí být z podstaty velmi univerzální, vysoké nároky jak na stabilitu, tak na bezpečnost. ARBES Technologies má dlouholeté zkušenosti s realizací a implementací bankovních systémů, má propracovanou metodiku vývoje a nasazení informačních systémů do nejmenších detailů, a to nám dává prostor k realizaci chystaných výzev pro zdravotnická zařízení v ČR," říká Zuzana Jakubová, nová ředitelka divize HealthCare & FEIS v ARBES Technologies.

Novým úkolem Zuzany Jakubové z pozice ředitelky je kompletní zastřešení obchodních aktivit nově vzniklé divize HealthCare & FEIS a další posílení pozice ARBES Technologies na tomto trhu.

Zuzana Jakubová má dlouholeté zkušenosti ve vedoucích pozicích v oblasti informačních technologií pro zdravotnictví, a to jak v ČR, tak v zahraničí. Pracovala v nejvyšších řídících pozicích několika firem, kde zastávala různé role v oblastech krizového či výkonného managementu společností včetně jejich stabilizace a transformace či rozšíření obchodních aktivit.

Svou kariéru začala ve společnosti Ostrasoft. Působila i ve firmě SMS (dnes CompuGroup Medical ČR) a ICZ, kde z pozice ředitelky zahraniční pobočky řešila implementaci AMIIS v polských nemocnicích.

Dlouhá léta vedla i vlastní společnost, která se zabývala konzultační činností v oblasti informačních systémů ve zdravotnictví.

Zdravotnictví je odvětví, které připomíná živý organismus a má návaznost na mnoho zcela rozdílných oblastí, jako je veřejná zpráva, pojišťovny či dodavatelé z mnoha různých, spolu nesouvisejících oblastí.

I přes zajímavou a náročnou kariéru je Zuzana Jakubová matkou dnes již tří dospělých dětí. Ve volném čase se věnuje chovu a tréninku sportovních koní, kde je majitelkou 1. výkonnostní třídy v drezúře a současně působí jako rozhodčí.

Další články k tématům - bezpečnost - HealthCare - nemocnice - SMS - zdravotnictví - Zuzana Jakubová

Článek ARBES Technologies, a.s. ze dne 19. března 2019 - úterý

Další články od ARBES Technologies, a.s.

Spolupráce STAPRO a ARBES na IT projektech pro zdravotnictví

Nová divize HealthCare posiluje aktivity ARBES Technologies ve zdravotnictví

Nabídka zaměstnání ARBES Technologies, a.s.
Trápí vás zánět průdušek? Co vám může pomoci?
Nejnižší celkové náklady na svícení. Bezúdržbový provoz!
Nabízíme jednu z nejlevnějších databází firem ČR na trhu.