logo itpoint.cz

Číslovací plán Veřejné telefonní sítě určuje nové Jednotné pravidlo

Nový Číslovací plán Veřejné telefonní sítě ČR v návaznosti na vydaném Jednotném pravidlu je Vám k dispozici. Většina změn je plánována k datu 30.6. 2000. Proto na ně upozorňujeme v přehledu očíslování doplňkových telefonních služeb.

MDS - Český telekomunikační úřad vydal dne 2.11. 1999 pod č.j. 109819 / 1999 - 611 Jednotné pravidlo č. 1/T/1999, kterým se stanovuje číslovací plán veřejné telefonní sítě ČR. Jednotné pravidlo vstupuje v platnost dnem 1.12. 1999 !

Jednotné pravidlo se skládá z :

  1. všeobecných ustanovení
  2. struktury čísel telefonních účastníků
  3. očíslování služeb dostupných v telefonní síti
  4. přechodů z veřejné telefonní sítě do jiných telekomunikačních sítí
  5. závěrečných ustanovení

Přílohovou část tvoří dále :

Všechny informace jsou Vám v přehledné formě (alespoň jsme se o to snažili) k dispozici na našem serveru - dostupné hned z Home Page. Číslovací plán je poměrně zajímavé čtení a o ledasčem napoví i v jiných souvislostech. Většina změn je plánována k datu 30.6. 2000. Údaje, kterých se tyto změny budou týkat, je možné na našich stránkách zvlášť vytřídit a získat tak okamžitý přehled o tom, co nás v nejbližší době "čeká a nemine".

Zajímavých údajů zde naleznete opravdu hodně. Mne například zaujalo to, že u rezervovaného národního čísla 608 - síť GSM 1800 MHz (Český Mobil), je počítáno s tím, že u dvou ze tří následujících čísel po 608, čísel A B C (prakticky to tedy vypadá takto - 0608 ABC xxx) se počítá s regulací regulačním orgánem telekomunikací ! Proč asi ? Kontrastuje to s národními čísly stávajících operátorů Eurotelu a Radiomobilu, kde se s regulací buď vůbec nepočítá nebo je minimální - viz tabulka.

číslo

operátor

A B C
601 Eurotel NMT
602 Eurotel GSM 900
603 Radiomobil GSM 900
604 Radiomobil GSM 900 +
606 Eurotel GSM 900 +
608 Český Mobil GSM 1800 + +

Článek ze dne 25. listopadu 1999 - čtvrtek