logo itpoint.cz

Co je to národní a veřejná telefonní síť

Volám-li účastníka, musím zadat jeho telefonní číslo (odpovídající platnému číslovacímu plánu pro veřejnou analogovou i digitální, pevnou i mobilní telefonní síť, které mohou být ve vybraných územích provozovány různými provozovateli), kterým " říkám " automatické telefonní ústředně informaci potřebnou k ...

Národní telefonní síť je tvořena pevnou i mobilní telefonní sítí, umožňující jednoznačné adresování všech jejích účastníků evidovaných na území celého státu v rámci jednotné telekomunikační sítě. Každý účastník má v národní telefonní síti jedinečnou numerickou adresu bez ohledu na to, zda je připojen do pevné nebo mobilní analogové nebo digitální sítě.

Veřejnou telefonní sítí se pak rozumí ta část jednotné telekomunikační sítě, která je obecně dostupná všem fyzickým a právnickým osobám k využívání telefonní služby poskytované prostřednictvím této sítě.

Pokud chci prostřednictvím veřejné telefonní sítě volat nějakého účastníka, potřebuji minimálně klasický telefonní přístroj (jako koncové zařízení). Ten je připojen prostřednictvím účastnické přípojky (local loop), která je tvořena většinou dvěma vodiči, do nejbližší místní telefonní ústředny.

Volám-li účastníka, musím zadat jeho telefonní číslo (odpovídající platnému číslovacímu plánu pro veřejnou analogovou i digitální, pevnou i mobilní telefonní síť, které mohou být ve vybraných územích provozovány různými provozovateli), kterým " říkám " automatické telefonní ústředně informaci potřebnou k sestavení spojení. Zadání telefonního čísla probíhá (v závislosti na typu koncového zařízení a typu pobočkové telefonní ústředny, ke které je toto zařízení připojeno) buď prostřednictvním pulsní volby (pulse dialing - při které jsou jednotlivé číslice účastnického čísla vyjádřeny počtem impulsů přenášených do telefonní ústředny po účastnickém vedení) nebo dnes již ve věrší míře rozšířené tónové volby (tone dialing - zde jsou jednotlivé číslice vyjádřeny určitým tónem).

Jednotlivé telefonní ústředny jsou pak mezi sebou propojeny prostřednictvím spojovacích vedení (trunks). Struktura veřejné telefonní sítě je zpravidla hierarchická a místní telefonní ústředny jsou tím nejnižším článkem. Výše postavené jsou uzlové telefonní ústředny (tandem offices) a tranzitní telefonní ústředny (toll offices).

Vlastní zařízení, které v rámci telefonní ústředny zajišťuje přepojování telefonních okruhů je označováno v angličtině jako switch.

Pokud je přepojovací zařízení instalováno pro svou vlastní neveřejnou telefonní síť (podnik, firma aj.), pak se jedná o pobočkovou telefonní ústřednu (Private Branch eXchange - nebo-li PBX). Tato ústředna je napojena na veřejnou telefonní ústřednu a umožňuje i spojení s účastníky veřejné telefonní sítě.

Na tento článeček bude navazovat detailní a konkrétní výklad struktury čísel telefonních účastníků, tak jak je stanovuje číslovací plán veřejné telefonní sítě ČR.

Článek ze dne 9. července 1999 - pátek