logo itpoint.cz

Dattel bude přezbrojovat

O našem asi nejdůležitějším "alternativním" operátorovi toho bylo už napsáno mnoho. Připomeňme poskytování internetového připojení po kabelové televizi, přes dceřinou firmu za podpory nového zkušeného partnera GTS, kterému se takto příjemně otevírá nové pole odbytu. Možná si také vzpomenete na problémy s tarifikací Internet99, kdy se díky obezličce ohledně regulovaných tarifů (kam Internet99 nepatří) snaží uplatnit SPT Telecom svou monopolistickou pozici...

O našem asi nejdůležitějším "alternativním" operátorovi toho bylo už napsáno mnoho. Připomeňme poskytování internetového připojení po kabelové televizi, přes dceřinou firmu za podpory nového zkušeného partnera GTS, kterému se takto příjemně otevírá nové pole odbytu. Možná si také vzpomenete na problémy s tarifikací Internet99, kdy se díky obezličce ohledně regulovaných tarifů (kam Internet99 nepatří) snaží uplatnit SPT Telecom svou monopolistickou pozici.

Možná vám někdy bylo divné, že ze supermoderních linek Dattelu nechodí CLIP neboli identifikace volajícího a pomysleli jste si něco nekompatabilitě propojení. Připomínám, že jde o pražská čísla začínající 96. Digitální "železo" Telecomu je všeobecně známé, jde o ústředny Siemens ESWD a S12 Alcatel, kde již signalizace S7 celkem příjemně předvádí všechny své přednosti.

Dattel na počátku svého působení však zvolil jinou, u nás nepříliš známou značku, amerického Harrise. Jde o jinak jistě spolehlivé zařízení, používané i americkou armádou, jeho velkou slabinou je však právě americký původ. Z neznámých důvodů je jeho česká či alespoň evropská lokalizace nekončícím během na velmi dlouhou trať. Garantem těchto vlastností by měla být firma FPD jako hlavní dovozce a její dceřiné společnosti, které mají jinak velmi široký záběr od kopírek po poskytování telefonních služeb v některých mimopražských UTO dle "pověření". Poslední bod posud není naplňován, je ale pravda, že FPD není jediným "spícím" držitelem licence.

Je otázka, zda k tomu nevedly i zkušenosti z nasazení technologie Harris jako veřejné ústředny právě u Dattelu, kdy se plně projevily nedostatky, které v předchozích nasazeních jako pobočkové podnikové ústředny tolik nevadily. Na území obsluhovaném Dattelem patří mezi největší spotřebitele telefonních služeb pražský Dopravní podnik. O síle provozu, který generují jeho dispečinky i klíčové útvary, sídlící v budově v ulici Na bojišti není jistě pochyb. Přes Dattel je ale nyní realizován jen příchozí provoz, provolba do vnitropodnikové sítě, založené na ústřednách MD110 Ericsson. Trochu paradoxní je potom fakt, že se při volbě čísla Dopravního podniku, začínajícího 96, můžete dovolat daleko mimo vyhrazené území Prahy 1 a 2. Údajně pro absenci funkce AoC (informace o ceně spojení) a i z jiných důvodů směruje Dopravní podnik svůj odchozí provoz přímo do sítě SPT Telecom. Významná ztráta potenciálních tržeb asi nejen od tohoto zákazníka se podílí na nadcházejícím nákupu ústředny ESWD, tedy stejné jako u Telecomu.

V těchto souvislostech je také zajímavé posoudit politiku mobilních operátorů při pevném propojení se sítěmi svých velkých zákazníků, když nabízené podmínky donutily i Dopravní podnik použít vícenásobnou GSM bránu, tedy zařízení očekávané spíše u malých firem. Bylo by zajímavé vědět, jak mobilní operátoři řeší posílení sítě v místě, kde se takové GSM brány usadí a generují nemalý provoz. Zda pak skutečně není výhodnější nabízet možnost cenově přijatelnější příčky do mobilní sítě, než dráže posilovat mobilní síť. Ale to jsme u problematiky pevných bezdrátových smyček (WLL) a zejména legislativy ČTÚ.

Článek ze dne 25. června 1999 - pátek