logo itpoint.cz

Konec monopolu, Británie jásá

Telefonní operátoři vřele vítají rozhodnutí skončit dávný stoletý monopol British Telecom (BT) na telefonní linky do 20 miliónů britských domácností. Inspirace pro nás?

Telefonní operátoři vřele vítají rozhodnutí skončit dávný stoletý monopol British Telecom (BT) na telefonní linky do 20 miliónů britských domácností; podle Energisu to byl významný krok vpřed.

Telefonní operátoři přivítali historické rozhodnutí Oftelu (průmyslový regulační úřad, obdoba ČTÚ) donutit BT zpřístupnit svou místní telefonní síť pro možné konkurenty.

Jeden z operátorů, ENERGIS, je dychtivý získat zisk z této příležitostí vyvolané úředním rozhodnutím Oftelu, vítá to to jako důležitý krok kupředu. "S přístupem do místní smyčky BT, Energis bude schopný nabídnout širokopásmové vysokorychlostní inovované služby pro široké spektrum uživatelů", tvrdí firemní zpráva.

Další, Cable & Wireless Communications, analyzuje podrobnosti tohoto pravidla předtím, než se rozhodne, jakou činnost bude vyvíjet. Avšak podle mluvčího : "jestliže toto bude mít výrazný vliv na naši obchodní činnost, budeme chtít postupovat rychle kupředu."

BT nemají jak čelit tomuto rozhodnutí, které spouští největší zemětřesení ve 100 leté historii britského telefonního provozu.

Propozice dovolí ostatním síťovým operátorům nabídnout služby prostřednictvím lokálních telefonních linek BT. Operátoři také mohou zdokonalovat místní síť s využitím širokopásmových technologií jako ADSL, aby zajistili své vlastní služby obchodním partnerům.

"Další operátoři, nemluvě o BT, by měli mít přístup přímo k měděným vodičům, takže mohou investovat do nové techniky, aby zajistily tyto (širokopásmové) služby. Konkurence je nejlepší způsob jak pomáhat zákazníkům," řekl generálníředitel Oftelu David Edmonds.

Tento postoj fakticky ukončí sto let starý monopol nad kontrolou telefonních linek pro téměř 20 miliónů britských příbytků.

BT, soukromě vyjadřující opovržlivé výhrady, oficiálně "vítá" návrhy ražené v dokumentu Oftelu "Access to Bandwidth". Operátor tvrdí, že "Oftel sestavil velmi ambiciózní časový plán pro rozhodování v regulačních a provozních otázkách" .

To je také donutilo ktomu, že nyní hodlají zdokonalovat části své sítě pro připravu vysoko rychlostních služeb. Oftel také žádá po BT umožnit přístup na tyto zdokonalené linky pro další konkurenční operátory a dodavatele služeb za přiměřené ceny pro zajištění jejich vlastních služeb zákazníkům.

Plánovaný start vlastního širokopásmového přístupu BT, včetně ADSL širokopásmových datových přenosů a rychlého Internetu, má být ohlášen již brzy.

Článek ze dne 3. srpna 1999 - úterý