logo itpoint.cz

Podívali jsme se v krátkosti pod pokličku schvalovací značce telekomunikačních zařízení

Přiblížíme Vám význam jednotlivých znaků schvalovací značky a v souvislosti s některými z nich nahlédneme i do zákulisí příslušných orgánů.

Přiblížíme Vám význam jednotlivých znaků schvalovací značky a v souvislosti s některými z nich nahlédneme i do zákulisí příslušných orgánů.

Telekomunikační zařízení - veřejná i neveřejná mohou spolu úspěšně spolupracovat pouze za předpokladu, že budou beze zbytku splňovat podmínky vzájemného propojení (buď přímo - tedy prostřednictvím spojovacího vedení, nebo nepřímo - prostřednictvím elektromagnetických vln), což je garantováno tzv. procesem schválení daného typu zřízení (Schvalování podléhají zařízení, která se přímo nebo nepřímo připojují ke koncovému bodu telekomunikační sítě ČR. Vlastní schvalování se provádí podle Vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 26/1996 Sb., o způsobu podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení. Vyhláška byla zveřejněna ve Sbírce zákonů České republiky, částka 8, ze dne 9. února 1996.). Každé provozované schválené zařízení musí být opatřeno schvalovací značkou vydanou schvalujícím orgánem - odborem certifikace Českého telekomunikačního úřadu MH ČR.

Značka musí být samozřejmě totožná se značkou uvedenou na ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ tohoto zařízení.

My se teď na podobu značky, která se používá od 1.1. 1993 blíže podíváme a identifikujeme na ní jednotlivé znaky, se kterými se můžete prakticky setkat.

schvalovací značka

Význam znaku specifikujícího typ zařízení

ZNAK VÝZNAM ZNAKU
R schválení radiového zařízení
S schválení zařízení pro skupinový příjem R a TV programů
T schválení zařízení pro připojení v telekomunikační síti ČR
TR schválení bezšňůrového telefonního přístroje
ROP
SOP
TOP
rozhodnutí vydané pro ověřovací provoz předmětného zařízení

Platnost rozhodnutí se vztahuje vždy ke konci kalendářního roku. V našm případě - viz obrázek, číslice 9 znamená platnost do 31.12. 1999. Je samozřejmě možné, že po ukončení platnosti rozhodnutí smíte dále zařízení používat, ale držitel rozhodnutí - většinou výrobce nebo pověřená zastupující firma v ČR, musí požádat o prodloužení rozhodnutí. To se vydává zpravidla na dobu dalších 3 let.

Je-li doba platnosti rozhodnutí na schvalovací značce označena písmenem N, znamená to její platnost do odvolání a držitel rozhodnutí již nemusí žádat o prodloužení rozhodnutí.

Kouzelné písmenko N vydá ČTÚ zpravidla v případě, že žadatel prokáže maximální kvalitu výroby schvalovaného zařízení a tím i způsobilost pro zachování garantovaných parametrů zařízení. Prakticky to znamená, že žadatel umožní zástupcům odborné laboratoře a ČTÚ návštěvu ve výrobním závodě - aby na vlastní oči viděli ... Samozřejmě, kdo by si nechal ujít zajímavý výlet, když uvážíme, že většina telekomunikačních zařízení se vyrábí v pro nás jistě ještě hodně dlouho atraktivních a exotických zemích.

Písmenko N si tedy mohou dovolit mít na svém rozhodnutí jen opravdu velké firmy mající u nás přímé zastoupení a není pro ně problém takovýto malý výlet profinancovat. V této souvislosti mám samozřejmě na mysli větší zařízení - např. telefonní ústředny.

Pro firmu, která kouzelné písmenko N na své schvalovací značce nemá, to prakticky znamená absolvovat znovu celé " kolečko " spojené s papírováním a měřením parametrů zařízení. Za dobu 3 let totiž pozbyde platnosti většina již dříve úspěšně absolvovaných měření, která se musí udělat znovu atd. Pokud drahé zařízení, které tak dáváte opět v šanc testovací laboratoři NEPŘEŽIJE nové měření odolnosti proti přepětí, jejíž požadovaná úroveň se opět zvýšila - máte smůlu ...

Jedná - li se o zařízení zahraničního výrobce, je nutné předložit schvalujícímu orgánu veškerou dostupnou technickou dokumentaci, ale prakticky to nemá žádný valný význam. Vzájemné uznání výsledků měření daného zařízení při schvalovacím procesu v zahraniční, byť v rámci zemí EU, je u nás ještě hudbou vzdálené budoucnosti. Za co bychom potom platili ?

Samozřejmě, že nová měření nejsou zdarma. Poplatky, které si účtuje specializovaná laboratoř se lehce vyšplhají řádově do několika desítek tisíc a samozřejmě také platíte nemalý správní poplatek ČTÚ za vedení celé agendy a vystavení nového rozhodnutí.

Na závěr ještě doplním, že schvalovací značka by se měla používt jedním z následujících způsobů :

Součástí každého v ČR zakoupeného telekomunikačního zařízení, na které se vztahuje požadavek schválení, by měl být návod k obsluze v českém, záruční list a ohlašovací list ve smyslu generálního povolení (podle typu zřízení) a kopie rozhodnutí s originálním otiskem razítka držitele tohoto rozhodnutí.


Rozdělení koncových telekomunikačních zařízení podle nomenklatury ČTÚ  >>>

Přehled úřadoven ČTÚ v ČR  >>>

Článek ze dne 8. prosince 1999 - středa