logo itpoint.cz

Potřebujeme silnějšího a nezávislejšího regulátora

Všichni chceme kvalitní liberální telekomunikační prostředí. To, že bude dáno kvalitou regulátora, je už všem jasné. Nešlo by ještě něco zlepšit?

Náš národní telekomunikační regulátor měl v posledním roce jistě mnoho úkolů. Za nejpopulárnější lze považovat asi události kolem 2.licence pagingového systému Ermes a výběr dalšího mobilního operátora. Jak dopadne mobilní operátor je v tuto chvíli zatím nejasné. Jen zveřejněné podmínky dávají tušit snahu ČTÚ o jejich pozdější nezpochybnitelnost. Bylo načase, těch problémů s korupcí kolem klíčových telekomunikačních firem, jen namátkou mnohaletý tzv. Dybův monopol Eurotelu, spekulace o švýcarských kontech ODS plněných vítězi tendrů na prodej SPT Telecom či na 2.licenci GSM900 v roce 1996, bylo dost. Poněkud v tichosti se odvíjí problémy s pagingovou licencí, kterou vyhrála již před dvěma lety firma Multitone CZ. Jen občas vybublala zmínka o nemožnosti dohodnout se na propojovacích poplatcích s monopolním SPT Telecomem, daná snahou Multitonu prodávat lacino svou službu na principu Calling Party Pays (CPP), nebo-li platí volající za poslání vzkazu přes jinak účtované číslo. Tento princip bohatě funguje s čísly 0609, kde vysoká cena hovoru nečiní problém při dělení výnosu fifty-fifty mezi SPT a provozovatele služby. Také při volání na mobilní telefony ze sítě SPT je dosti drakonická cena dána dělicím klíčem mezi všemi subjekty podílejícími se na spojení. Bohužel přes jistě kvalifikované argumenty Multitonu se nepodařilo přijatelné ceny prosadit. Vyšší být ani nemohly, pokud by tuto službu neměly převálcovat SMS mobilních telefonů. A tak, ačkoliv v zahraničí je paging dosti rozšířen, ať už pro svou láci či vyšší informační kapacitu, konkurence se asi na tomto poli nedočkáme. Přesněji do tolik očekávané liberalizace. Multitone se zatím chce zaměřit na poskytování služeb call center CPP, kde si můžete hlasem za příslušný tarif nadiktovat fax, mail či SMS. Rýsuje se zde i možnost spolupráce s bývalým konkurentem RK Operátorem. Zřejmě se zde ukázaly hranice možností ČTÚ při cenových regulacích. Jak si jistě ještě pamatujete z kampaně kolem tarifu Internet99, žábou na prameni bylo Ministerstvo financí.

V posledních týdnech ba měsících vnímá naše veřejnost dvě záležitosti, obě jsou celkem pozorně sledovány novináři všech médií, nebo-li řečeno nově medializovány a obě spolu zdánlivě nesouvisí. Jde o výběr mobilního operátora pro pásmo GSM1800 a ředitelotřesení na naší nejsledovanější televizní stanici.

Oběma událostem je společné to, že jejich soudcem jsou státní nebo chcete-li instituce placené z veřejných peněz. V prvním případě jde o složku ministerstva a tedy vlády (ČTÚ), ve druhém případě o instituci kontrolovanou Parlamentem (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání). Obě instituce nakládají s národním bohatstvím, rozuměj přidělují kmitočtové spektrum komerčním subjektům a kontrolují jeho následné využívání.

Naskýtá se proto otázka, zda by nebylo vhodné posílit pravomoci ČTÚ, například v oblasti regulovaných cen v telekomunikacích, ale současně změnit jeho postavení nástroje vlády a dát ho pod politickou kontrolu Parlamentu, kdy by pak byla větší naděje na prosazování zájmů širší veřejnosti a nikoliv jen polostátních firem, kontrolovaných Fondem národního majetku. Asi se nedá říci o Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, že by zneužívala současných sporů uvnitř TV Nova třeba ve prospěch veřejnoprávní konkurence. U našeho telekomunikačního regulátora se dá najít dost příkladů. Je ovšem pikantní, že v dosti známém sporu ohledně internetové telefonie byl bit Radiomobil, který je přes České radiokomunikace vlastně také dosti podstatně kontrolován státem. Z výše zmiňovaných subjektů pak jedině Multitone CZ není vlastněn státem a není se tedy co divit nad děním ohledně jeho licence.

Je velmi důležité, aby byla co nejdříve probrána otázka postavení národního telekomunikačního regulátora, jak je zřejmé na příkladech ze západní Evropy, tak i na dosavadních událostech doma. Jinak budou naděje vkládané do liberalizace po roce 2000 těžce zklamané, pokud zde nebude někdo, kdo dokáže donutit monopolní firmu k rozumné spolupráci. Jistě, kamenem úrazu bude právě ta míra rozumnosti, ale copak již dnes nejsou zřejmé problémy se zajištěním vnitrostátního roamingu či přístupu na stožáry buněk GSM pro 3. mobilního operátora? Regulátor proto musí být pod širší kontrolou než vládní, s tím, že obdrží i pravomoci v cenové regulaci, které dosud měly vládní instituce, aby jeho činnost nemohla být torpédována.

Článek ze dne 17. srpna 1999 - úterý