logo itpoint.cz

Prodloužení platnosti radioamatérské koncese

Koncesovaných radioamatérů je v ČR asi 5000. Pokud je mi známo, dost jich pracuje v telekomunikačních oborech ...

Koncesovaných radioamatérů je v ČR asi 5000. Pokud je mi známo, dost jich pracuje v telekomunikačních oborech, a proto si myslím, že tato informace může být na tomto místě užitečná.

Koncese se uděluje na dobu 5-ti let. V předstihu alespoň 2 - 3 měsíců před ukončením této lhůty zašlete volnou formou písemnou žádost (musí být minimálně údaje jako jsou JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TRVALÉ BYDLIŠTĚ a VOLACÍ ZNAK) na adresu :

Český telekomunikační úřad - Ministerstvo dopravy a spojů
odbor správy kmitočtového spektra
Klimentská 27
225 02 Praha 1

Pro klubové stanice přiložte k žádosti dále doklad o právní subjektivitě právnické osoby - výpis z OR.

Přílohou Vaší žádosti musí být ORIGINÁL POVOLOVACÍ LISTINY a doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 100 Kč.

Tuto částku zaplaťte prostřednictvím složenky typu "A" (nelze platit v hotovosti ani při osobním doručení žádosti).

PODKLADY PRO PLATBU :

název účtu = ČTÚ - Ministerstvo dopravy a spojů
č.ú. 19 - 60426011 / 0710 (Česká národní banka)
VS = 6
KS = 379

ČTÚ musí rozhodnout do 2 měsíců od obdržení žádosti. V této době je možné vysílat i pokud platnost původní povolovací listiny již skončila a vy čekate na novou.

Pokud nastane nějaký problém, volejte paní Bočkovou, která celou agendu spravuje. Telefon je 02-2491 1605.

73 !

Článek ze dne 2. července 1999 - pátek