logo itpoint.cz

Spojovatelka na vašem počítači

Program, který pomocí modemu připojeného k počítači může snadno a levně zautomatizovat přepojování příchozích telefonních volání na jednotlivé účastníky stávající pobočkové telefonní ústředny.

Program Spojovatelkad firmy PoSys, který pomocí modemu připojeného k počítači může snadno zautomatizovat přepojování příchozích telefonních volání na jednotlivé pobočky stávající ústředny. Jakmile modem rozpozná příchozí hovor, přehraje volajícímu účastníkovi předem namluvený vzkaz. Během něho může volající pomocí tónové volby Spojovatelce sdělit, kam má hovor přepojit. Pokud volající číslo pobočky nezná, je hovor automaticky přesměrován na předdefinovanou linku, odkud je možné jej přepojit ručně.

Pobočky ústředny je možné do tří kategorií - osoby, faxy a modemy. Program rozeznává na vstupu faxový i modemový tón a podle toho automaticky přepojí příchozí volání na příslušnou linku. Jednu pobočku nutné vždy označit jako spojovatelku, na kterou budou automaticky přesměrovány hovory, u nichž volající nebude znát přímou volbu nebo nestihne zvolit číslo do stanovené doby.

Vlastní ovládání programu je velmi jednoduché. Ovládací okno obsahuje pouze menu, ze kterého lze otevřít moduly Konfigurace a Adresář nebo ukončit běh aplikace. Největší část okna zabírá plocha, kde se vypisují informace o činnosti programu.

Článek ze dne 3. srpna 1999 - úterý