logo itpoint.cz

Tarifikační program, ale od koho

Jako příklad možných přístupů řešení porovnáme programy WTEL v 2.4 (produkt ATECO Praha) a Sherlock 98 v 4.2 (Stand Brno). Oba programy jsou určeny …

Po té, co každý, kdo uměl trochu programovat, vrhl na trh svou verzi toho jistě nejdokonalejšího účetnictví obojího druhu, se podobná situace opakuje s tarifikačními programy. Jde o úlohu zdánlivě snadno algoritmizovatelnou, tak proč nezkusit štěstí zde.

Naprogramovat bezchybně vlastní jádro vyhodnocující hovory skutečně není složité, a tak je třeba se při posuzování vhodnosti programu zaměřit, jak je řešen vstup dat z ústředny a jaké jsou možnosti aplikace získaných dat, tedy výstup programu.

Pro tarifikaci musí být především uzpůsobena vlastní ústředna. Vstup dat bývá nejčastěji on-line, tedy neustále běžící PC ukládá pomocí rezidentní, stále běžící části programu data posílaná ústřednou po sériové (obvykle) lince. Některé firmy rovnou dodávají PC bez monitoru a klávesnice pod názvem tarifikátor apod. Již méně běžné, ale o to cennější je, pokud program dokáže pracovat off-line, tedy pouze při zapnutí počítače či pokyn obsluhy stáhne najednou data z paměti ústředny nebo externího bufferu. Někdy je zde podporován i síťový provoz, kdy program dokáže požádat o data o hovorech prostřednictvím modemu i z více ústředen. Je samozřejmé, že složitější způsoby musí především umožňovat samotná ústředna.

Dále může program podporovat záznam příchozích hovorů, včetně identifikace volajícího, práci s účtovacími kódy pro jednotlivé hovory atd. Co se výstupu dat týká, fantazii tvůrců se meze nekladou. V podstatě jde o návrh co možná nejužitečnějších výběrů údajů z databáze, jejich grafická interpretace a export do souvisejících programů. Např. v hotelu je velmi užitečné propojení telefonní tarifikace s účtovacím systémem pokojů.

Jako příklad možných přístupů řešení porovnáme programy WTEL v 2.4 (produkt ATECO Praha) a Sherlock 98 v 4.2 (Stand Brno). Oba programy jsou určeny pro prostředí Windows. WTEL si vždy objednáváte pro konkrétní typ, režim provozu (on-line, off-line, síťová verze) a kapacitu ústředny, Sherlock umožňuje výběr z určitých typů, případně je možné nastavit si vlastní typ pomocí nabídky, kde se určuje, kolikátým znakem v řádku informace o hovoru začíná údaj o čase, trvání, volaném čísle atd. Sherlock je tedy univerzálnější, nabízí i nastavení případného externího bufferu. Pro každého uživatele je velmi významná úroveň nápovědy. Součástí instalace Sherlock je jen obvyklý help, s asi 37 tématy. Citelně jsem postrádal možnost přímo najít nápovědu k tématu v konkrétním otevřeném okně. WTEL zde boduje. Jeho help je výrazně bohatší a instalace obsahuje i manuál ve formátu html s mnoha obrázky. Pravda, trochu vás budou mást informace určené pro jiné verze programu, než který zrovna používáte, což je daň za pestrost variant programu. Oba programy mohou pracovat v režimu pseudotarifikace i s přenosem tarifikačních impulsů16 kHz. Ačkoliv Sherlock hrdě tvrdí, že jako první podporuje ISDN, rozuměj záznam čísla volajícího (CLIP), není to novinkou ani u WTELu. Žádný z nich bohužel nedoplňuje místo odkud bylo voláno. Nepodařilo se mi bohužel u Sherlocka najít podporu tarifikace více operátorů. U WTELu si totiž můžete kromě SPT Telecomu, který je pevný, nastavit i tarifikační tabulky pro jiného operátora pro určitou vstupní linku ústředny. Toto dnes nejčastěji oceníte, pokud používáte GSM bránu, kde se samozřejmě částky za jednotlivé směry podstatně liší od SPT a navíc si je vlastně určujete sami, tím, jak drahý měsíční paušál platíte za SIM kartu v bráně. Také zde máte pestrou možnost kombinovat impulsy s pseudotarifikací. To oceníte, pokud dochází k problémům s přenosem impulsů.

Oba programy podporují různé přirážky pro nájemce či hotelové hosty, účtovací kódy nebo chcete-li autorizaci hovorů. Základní funkci, tedy zjistit cenu hovoru, plní bez problému oba programy. I nabídka doplňkových funkcí, jako různé grafy, filtry, pojmenování poboček aj. se jeví dosti podobně. Posuzovat tyto jemné rozdíly by asi bylo zbytečné, zde si jistě každý vybere sám. Důležitý moment nastane při změně tarifů. Letos nás SPT překvapil již 1.ledna a nikoliv až na apríla, jako v letech předchozích. ATECO údajně pro poslední verze svých programů nabízí bezplatný upgrade tarifikačních tabulek na své www stránce, podmínky firmy Stand jsme nezjistili.

Článek ze dne 19. června 1999 - sobota