logo itpoint.cz

USA mají rády svobodu, ale své národní zájmy mají raději

Zájmy národní bezpečnosti a vymáhání zákonů zpozdí schválení dohody mezi AT&T a Britským Telecomem. Jakpak to je asi u nás?

Ministerstvo spravedlnosti USA a FBI pozdrží plány AT&T a BT

Vládní úředníci přezkoumávají plánovaný spojený podnik mezi AT&T Corp. a British Telecommunications PLC pro své možné souvislosti se zákony na prosazení národní bezpečnosti, čímž se zdrží schválení transatlantické telefonní úmluvy.

Federální úřad vyšetřování a kriminální odbor ministerstva spravedlnosti vedou s oběma firmami rozhovory aby je přiměli zvážit zájmy v plánu na vytvoření 10 miliardového celosvětového podniku, tvrdí lidé obeznámení se situací.

Toto přezkoumání se zdá být součástí širšího trendu represivních státních orgánů majícího vliv na telekomunikační dohody. Zatímco obvykle na takové souhlasy dohlíží Federal Communications Commission (FCC), represivní činitelé mohou chtít postarat se o přístup k telefonním sítím pro schválené odposlouchávací operace, právě tak jako že američtí občané jsou chránění proti sledování zahraničními vládami.

Rostoucí investice zahraničních firem a zavádění nových telefonních technologií komplikuje jejich snahu. Následkem je vzrůst podílu těchto činitelů při posuzování telekomunikačních dohod a průtahy pro podniky.

Rána ale ne konec

Ačkoli zájmy tajných agentů vypadají, že potopí alianci AT&T - BT, nakonec její schválení podporují. Oficiální místa FCC dokončila svou revizi společného podniku, který byl ohlášen v červenci 1998, ale podle dobře informovaných lidí očekávají stanovisko z ministerstva spravedlnosti a FBI , které hovořily s firmami po více než dva měsíce.

Oba AT&T i BT odmítají komentovat, zda jsou zapleteni do rozprav s represivními úřady. Mluvčí AT&T Jim McGann ale řekl: "setrváváme ve víře že souhlas s dohodou je již na dohled." Firmy by rády od října naplnily svou dohodu.

Ministerstvo spravedlivosti i FBI prohlásily že konkrétní případy nekomentují.

AT&T a BT směřuje k přípravě mezinárodního podniku pro hlasové služby, video i data. Společnosti spojí mezinárodní operace s ročními výnosy okolo 10 miliard dolarů. Evropští regulátoři, jenž začali nedávno sledovat telekomunikační spojenectví s větší pečlivostí, toto spojení schválili.

Specifická povaha zájmů FBI a ministerstva spravedlnost zůstává nejasná. Jestliže několik uplynulých a pokračujících případů nabízí nějakou stopu, jsou tyto pravděpodobně zahrnuty v přáních agentur zajistit si trvalý přístup do telefonních sítí pro odposlouchávací účely a k ochraně soukromí amerických občanů.

V jednom z prvních případů ovlivněném agenturami -- BT plánoval získat MCI Communications, oznámeno 1996 -- FBI a ministerstvo spravedlnosti požadovaly po společnostech zřídit samostatnou pobočku která by převzala všechny záležitosti MCI s americkými vládními agenturami. Agentury také požadovaly po firmách provést další bezpečnostní opatření, jako souhlas neuskladnit informace z účtování hovorů mimo území USA po jisté časové období. Tyto informace jsou někdy vyžadovány soudními úředníky pro trestní vyšetřování, a uložení v USA má ulehčit trvalý přístup. Tato dohoda se později nezdařila z nesouvisejících důvodů.

Tyto agentury nedávno odsouhlasily fúzi mezi AirTouch Communications Inc. a britským Vodafonem, nyní Vodafone AirTouch PLC. Mluvčí AirTouch Jonathan Marshall prohlásil, že se společnosti zavázaly během několika měsíčního vyjednávání s agenturami o tom jak zasílat bezpečnostní výstupy a souhlasili podmínky zaměřené na zaručení práva vlády na přerušení spojení v jejich amerických bezdrátových sítích.

Článek ze dne 22. srpna 1999 - neděle