České společnosti pro datovou komunikaci a informační systémy" známé pořádanými přednáškami semináři "Od kabelu k"/> Vznik České asociace telekomunikací ČAT
logo itpoint.cz

Vznik České asociace telekomunikací ČAT

ČAT je nástupnickou organizací   "České společnosti pro datovou komunikaci a informační systémy", známé pořádanými přednáškami, semináři "Od kabelu k satelitu". Současný nepříznivý hospodářský vývoj v naší zemi ...

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali o založení ČAT. Je nástupnickou organizací   "České společnosti pro datovou komunikaci a informační systémy", známé pořádanými přednáškami, semináři "Od kabelu k satelitu". Současný nepříznivý hospodářský vývoj v naší zemi vyžaduje od všech podniků rychlé přizpůsobení své činnosti tak, aby podnik nejbližším obdobím dobře prošel a připravil si dobrou pozici pro následné období pozitivního vývoje. Proto jsme přistoupili k restrukturizaci naší společnosti, k rozšíření její působnosti a posunu těžiště jejího zaměření. Vedle dosavadní přednáškové a publikační činnosti chceme konkrétně podpořit zájmy svých členů zejména následujícími cestami :

ČAT jako člen Hospodářské komory ČR bude přenášet a obhajovat Vaše připomínky a komentáře k novým zákonům a nařízením. Nejdůležitějším je aktuálně příprava nového telekomunikačního zákona
ČAT připravuje elektronický informační systém působnosti členských firem formou průběžně aktualizovaném databázovém systému na Internetu. Jeho součástí bude i aktuální přehled odborných akcí. Tento celoroční aktualizovaný přehled nabídek a služeb je pro členy ČAT zdarma. Její volné využívání bude zajištěno širokou propagací
Konzultační a poradenské centrum ČAT bude pomáhat uživatelům telekomunikační techniky při jejich orientaci a investičním rozhodování;
Pro zajištění správné přípravy odborných pracovníků telekomunikačního zaměření bude ČAT hlavním garantem při tvorbě katalogu povolání
ČAT má i další možnosti prezentovat oblast telekomunikací a obhajovat její potřeby a zájmy a to i v souvislosti s přípravami vstupu ČR do EU

Obracíme se proto na Vás, s pozvánkou ke spolupráci v České asociaci telekomunikací. Již zde spolupracují odborní zástupci firem na optimální organizační struktuře asociace. Staňte se také členy ČAT, jako fyzické osoby nebo právnické osoby.

Tímto členstvím se stáváte zároveň členy HK ČR. Svojí prací můžete přispět k dobrému zpracování stávajících úkolů, které řeší budoucí pracovní podmínky a obchodní možnosti pro oblast telekomunikací. Vždyť právě letošní rok významně rozhodne jak, v jakých podmínkách a jakými cestami se budou u nás dále vyvíjet telekomunikace, telekomunikační firmy i jejich pracovníci. Je to nejen tolik očekávané a diskutované zpracování a schválení nového telekomunikačního zákona. Je to například i tvorba katalogu povolání, který bude navazovat na živnostenský zákon a promítne se do osnov odborných učilišť, středních i vysokých škol. Asi jste sami někdy postrádali, že různé profese z telekomunikační oblasti nenajdete v žádném legislativně schváleném dokumentu. Vznik naší asociace a její vstup do HK ČR zde přichází doslova v hodině dvanácté, protože jinak by zařazení telekomunikačních profesí nikdo neřešil.

Důležitý je i připravovaný vstup ČR do EU. Na něj se musíme všichni dobře připravit a k tomu potřebujeme v první řadě být včas a přesně informováni.

Děkuji Vám za každou Vaši odpověď a těšíme se na spolupráci.

Detailní informace k ČAT najdete také na internetové adrese www.catel.cz.

S pozdravem

Jarmila Viplerová
člen prezídia,
pověřen řízením asociace

Článek ze dne 8. července 1999 - čtvrtek