logo itpoint.cz

A je to tady ! Číslovací plán pro nové století a nové operátory

Již delší dobu bylo jasné, že bude třeba říznout do bolavého místa. Spekulace o tom, jaká bude příští volačka mobilního nebo jiného operátora dostávají odpověď. Jde "jen" o návrh ČTÚ, je ale jasné, že návrhem nezůstane.

Podle ČTÚ současná konfigurace pevné veřejné telefonní sítě umožňuje využít kapacitu 465 mil. účastnických telefonních čísel, která využívá Český Telecom, a.s. pro zhruba 4 mil. HTS (hlavní telefonní stanice), ostatní cca 2,8 mil. blokují jiní oprávnění provozovatelé. Tento stav neodpovídá potřebám našeho vyvíjejícího se telekomunikačního trhu, proto bylo a je nutné změnit strukturu telefonní sítě a číslovací plán pro oblast účastnických telefonních čísel zcela přepracovat.

Nová struktura sítě by měla vyhovět i požadavkům, které přinese vstup České republiky do Evropské unie, zejména nutnost harmonizace českých norem s normami EU. Jedním z nejdůležitějších požadavků EU je zajištění otevřeného přístupu k síti pro všechny provozovatele sítí a poskytovatele telekomunikačních služeb. S tím souvisí také harmonizace očíslovacích plánů, zejména v oblasti zkrácených čísel a přístupových kódů. Rozšiřuje se požadavek na očíslovací prostor pro obdobné služby v rámci EU. Příčinou trendu rozšiřování číslovacího prostoru pro služby je skutečnost, že klasický telefonní provoz v pevných sítích (hlasová služba) ve vyspělých státech vykazuje v současnosti jen omezený nárůst a telekomunikační trh se proto zaměřuje na nové možnosti široce se rozvíjejících služeb.

Historicky se v telefonní síti České republiky projevovalo několik faktorů. Jednak po rozdělení federálního státu a následně federální volačky +42 zůstaly nevyužité meziměstské směry 7, 8 a 9, a stále odsouvaný nástup liberalizace jen maskoval nedořešenost problému, jak rozlišit různé operátory na stejném geografickém území. Možná si ještě někdo vzpomene na oficiální dělení pevné sítě ve stupních místní (MTO), uzlový (UTO) a tranzitní telefonní obvod (TTO). Před tuším čtyřmi lety byly hovory za místní tarif rozšířeny přes hranice MTO do okruhu daného UTO. II. a III. meziměstské pásmo, dané vazbou do TTO bylo také sloučeno, takže v rámci celostátní sítě vlastně buď voláte místně nebo dálkově. Vliv zde má i technologický pokrok, kdy digitalizace sítě s nástupem signalizace SS7 poněkud změnila topologii pevné sítě. Nové ústředny obslouží i větší území než dosavadní základní jednotku MTO i UTO. Novým zaváděným termínem je obvod místní sítě OMS. Každý uživatel mobilního telefonu ví, že cena jeho hovoru je určena operátorem cílové sítě, takže nezbylo, než si začít pamatovat, alespoň u mobilních sítí, jaká jiná předčíslí mají ostatní, ale i vlastní operátor. Něco podobného nás logicky bude čekat i v pevné síti. Tím, že nebude jediný monopolní operátor, otevře se prostor pro různé preferenční slevy volání mezi novými operátory, tak jak si jejich marketingoví mágové dokáží vyjednat propojovací dohody. Návrh toto řeší, dokonce ve více variantách. Jde o způsob slučování UTO, tedy zda jich bude spíše méně, tzv. krajská varianta, nebo více, tzv. okresní varianta. Samozřejmě čím větší UTO či OMS, tím větší dosah místního hovorného. Pokud jste sledovali mnohaleté politické šarvátky o nové krajské rozdělení země, hrozné spojení vyšší územně správní celek snad ani nejde vyslovit, je vám jasné, že se z této změny rozdělení pevné sítě stane asi opět politický evergreen. Z vašeho národního účastnického čísla také bude napříště zřejmé, kdo je vaším operátorem. To znalci sítě u hrstky současných konkurentů Telecomu sice zjistili také, návrh však do této problematiky vnáší celostátně transparentní systém.

Také nelze zapomenout na volbu mezinárodního operátora, podobně jako v USA. Podle zmiňovaného návrhu k tomu bude sloužit předčíslí 10XX. Odpadne tím určitá nesystematičnost, ke které podle mého názoru došlo při zavedení služby Xcall s její volačkou 052. V systému je také zakomponováno avizované přesunutí audiotexových služeb do skupiny 090X, změny postihnou i mobilní sítě. Navrhováno je (bez nuly) 711 NMT TiP, 72 GSM Eurotel, 73 GSM Radiomobil, 74 GSM Český Mobil, čímž se najde prostor i pro případné nové operátory budoucích mobilních systémů. Vaše celulární číslo, tedy dnes šestimístný konec vašeho mobilního čísla, by pak bylo sedmimístné.

Začínáme tento nový systém zapracovávat do přehledu číslovacího plánu na našem serveru, kde by mělo být přehledněji jasné, co nás čeká, než z originálního dokumentu. Také jsme se zajímali, jak podobnou situaci řeší naši slovenští přátelé. Zatím není nic připraveno v podobném stádiu, jako u nás, je avizován záměr sloučit UTO a sjednotit délku národního čísla. Rozlišení operátora by bylo dáno první číslicí účastnického čísla, kdy číslice 5,6,7 a 8 by dostaly dnes monopolní Slovenské Telekomunikácie. Jde o systém sice přehlednější a jednodušší než u nás, ale zase omezuje maximální počet alternativních operátorů. ČTÚ tak ve svém návrhu počítá s počtem nových operátorů mezi10 až 50.

Vaše připomínky a dojmy nyní nemusíte činit pouze pod tento článek, ale pokud jsou dostatečně fundované, využijte raději do 15. května 2000 info@ctu.cz. Třeba také trochu změníte svůj telekomunikační zítřek.

Článek ze dne 25. dubna 2000 - úterý