logo itpoint.cz

Aliatel s APP Czech oznámily zahájení projektu implementace nové integrační platformy na bázi technologií eLink společnosti BEA Systems.

Pro řešení společnosti APP se Aliatel rozhodl po pečlivém a náročném výběru, který trval několik měsíců.

Cílem tohoto rozsáhlého projektu je umožnit společnosti Aliatel rychleji, kvalitněji, pružněji a s nižšími náklady rozšiřovat a modernizovat svoje informační systémy, uvedl Pavel Paška - senior manager IS/IT Aliatelu. Dodal, že tyto systémy se v postupně se liberalizujícím českém telekomunikačním prostředí stávají jedním z hlavních nástrojů konkurenceschopnosti.

Zvolené technologické řešení by Aliatelu mělo umožnit v reálném čase propojit všechny klíčové informační systémy zejména v oblasti marketingu, prodeje a poskytování služeb, call centra a servisu, řízení telekomunikační sítě a všech vnitropodnikových agend. Všechny informace potřebné při komunikaci se zákazníkem tak budou pracovníkům Aliatelu neustále k dispozici.

Společnost Aliatel zahájila se společností APP také projekt implementace komplexního  řešení CRM systému na bázi technologie firmy Siebel. Základem navrženého řešení  je automatizace a integrace prodejních a servisních aktivit. Veškeré služby jsou přístupny pomocí všech dostupných komunikačních kanálů (osobní kontakt, Call Centrum, Internet, ...) přičemž je zajištěna jejich vzájemná kombinace.

Aliatel v současnosti provozuje datové, internetové a neveřejné hlasové služby. Vlastní licenci na veřejné hlasové služby, pomocí které by se po úplné liberalizaci telekomunikačního trhu chtěl stát jedním z hlavních konkurentů Českého Telecomu.

APP Czech, s.r.o. poskytuje řešení a služby s vysokou mírou přidané hodnoty v oblasti integračních platforem a e-commerce, CRM  a dalších informačních technologií. Zaměřuje se na služby spojené s návrhem, dodávkou a provozem rozsáhlých informačních systémů, a to nejen v ČR a na Slovensku, ale také v Německu a Velké Británii.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 13. října 2000 - pátek