logo itpoint.cz

Aliatel zahajuje reklamní kampaň s nabídkou veřejných hlasových služeb.

Cílem kampaně je poukázat na stávající možnosti poskytování veřejných hlasových služeb a dotknout se reálných problémů, které zajímají všechny potenciální zákazníky ...

Telekomunikační společnost Aliatel zahájila novou reklamní kampaň. Cílem kampaně je poukázat na stávající možnosti poskytování veřejných hlasových služeb a dotknout se reálných problémů, které zajímají všechny potenciální zákazníky. Společnost by ráda poskytovala služby všem bez rozdílu, avšak podle stávající legislativy může de facto poskytovat své služby pouze v obchodním segmentu.

Hlavním mottem kampaně je boj za telekomunikační práva a možnost volby operátora, kterou má od 1. ledna 2000 obchodní segment a od poloviny roku 2002 bude mít i široká veřejnost. Ústředním heslem je slogan :

Máte právo na změnu !

Jeho modifikací vyjadřuje společnost Aliatel podle vyjádření, které získala ČIA, právo každého občana na poskytování kvalitních a profesionálních služeb jako je sekundová tarifikace hovorů, lidský pro-aktivní přístup, garantovaná kvalita služeb, přístup k detailnímu účtu zdarma, nikoliv za poplatek.

60% vlastníkem Aliatelu je nyní Jihočeská energetika (JČE), neboť začátkem letošního roku převzala akciové podíly dalších regionálních distributorů elektřiny - původně spoluakcionářů Aliatelu. Zbytek drží německá RWE Telliance.

 Česká informační agentura

ph

Článek ze dne 13. září 2000 - středa