logo itpoint.cz

Alternativní operátoři žádají Český telekomunikační úřad o zásah při jednání o cenách za propojení sítí s Českým Telecomem

Aliatel, Callino, Contactel, České radiokomunikace, Globix, GTS, UPC Česká republika a TransgasNet předaly předsedovi ČTÚ Davidu Stádníkovi oficiální požadavek na neodkladné zavedení objektivních metod kontroly cen vyhlášených monopolním operátorem za služby propojení telekomunikačních sítí.

Zástupci alternativních operátorů sdružených v Asociaci provozovatelů veřejných telefonních sítí (APVTS) žádají Český telekomunikační úřad (ČTÚ) o zásah při jednání o cenách za propojení sítí s Českým Telecomem. Ten však s jejich argumenty i použitým způsobem protestu nesouhlasí.

Firmy Aliatel, Callino, Contactel, České radiokomunikace, Globix, GTS, UPC Česká republika a TransgasNet předaly předsedovi ČTÚ Davidu Stádníkovi oficiální požadavek na neodkladné zavedení objektivních metod kontroly cen vyhlášených monopolním operátorem za služby propojení telekomunikačních sítí. Přes nesouhlasné stanovisko Českého Telecomu APVTS potvrdila, že požadovaná výše propojovacích poplatků je skutečně navržena tak, že poplatky převyšují ceny účtované koncovým uživatelům. Pokud by tyto ceny odrážely reálné náklady, musel by Český Telecom mít mnohonásobně vyšší režii než všichni významní operátoři zemí Evropské unie, což je paradoxní, uvádějí v dnešním tiskovém prohlášení.

Všichni nejvyšší představitelé významných alternativních operátorů se shodli na tom, že propojovací poplatky, stanovené Českým Telecomem, jsou pro ně naprosto nepřijatelné. Kritici nevidí důvod, proč by ceny neměly být stanovovány na výši srovnatelné s Evropskou unií, protože podle nich jsou stav infrastruktury a technické i ekonomické podmínky v ČR srovnatelné s průměrem v EU, případně jsou nákladově ještě výhodnější.

Ceny, které za propojení do své sítě požaduje Český Telecom, byly poprvé oficiálně zveřejněny 20. listopadu v Telekomunikačním věstníku. Propojení do sítě dominantního operátora je nezbytnou podmínkou pro zahájení poskytování veřejných hlasových služeb konkurenčními operátory po 1. lednu 2001.

Podle tiskového mluvčího Českého Telecomu Vladana Crhy však operátoři vlastně požadují to, co Telecom chtěl po ČTÚ již před několika měsíci - tj. aby byl zveřejněn cenový výměr, podle kterého by se ceny daly obecně stanovovat. Co se týče samotné metody - vycházeli jsme z tzv. plně alokovaných nákladů (full alocated costs), což je v souladu se standardy Evropské unie. Postupy i data jsme připraveni doložit jak ČTÚ, tak jednotlivým operátorům, odpověděl na dotaz V. Crha.

O propojovacích dohodách s Českým Telecomem nyní jednají operátoři, kteří již obdrželi licenci ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě a licenci k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě. Mluvčí Českého Telecomu V. Crha při té příležitosti připomněl, že jednání s výše uvedenými společnostmi stále probíhají, proto by podle něj bylo efektivnější přednést věcné argumenty přímo při jednání s Českým Telecomem, než kritizovat podmínky prostřednictvím prohlášení pro média.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 24. listopadu 2000 - pátek