logo itpoint.cz

Alternativní telekomunikační operátoři protestují proti cenám Českého Telecomu za propojení sítí

Zástupci alternativních operátorů sdružených v APVTS žádají ČTÚ o zásah při kontrole cen za propojení sítí s Českým Telecomem.

Zástupci alternativních operátorů sdružených v APVTS žádají ČTÚ o zásah při kontrole cen za propojení sítí s Českým Telecomem.

Nejvyšší představitelé společností Aliatel, Callino, Contactel, České radiokomunikace, Globix, GTS, UPC Česká republika a TransgasNet, sdružených spolu dalšími společnostmi a Českým Telecomem v asociaci APVTS, předali včera předsedovi ČTÚ Davidu Stádníkovi oficiální požadavek na neodkladné zavedení objektivních metod kontroly cen vyhlášených monopolním operátorem za služby propojení telekomunikačních sítí. Přes nesouhlasné stanovisko Českého Telecomu potvrdila APVTS, že požadovaná výše propojovacích poplatků je skutečně navržena tak, že poplatky převyšují ceny účtované koncovým uživatelům. Pokud by tyto ceny odrážely reálné náklady, musel by ČT mít mnohonásobně vyšší režii než všichni významní operátoři zemí Evropské unie, což je paradoxní.

Všichni nejvyšší představitelé významných alternativních operátorů se shodli na tom, že propojovací poplatky, stanovené Českým Telecomem, jsou pro ně naprosto nepřijatelné.

Zúčastnění vyjádřili názor, že ceny za propojení musí být stanovovány obdobným způsobem a ve srovnatelné výši, jako je to předepsáno ve státech Evropské unie. Stav infrastruktury a technické a ekonomické podmínky v ČR jsou totiž srovnatelné s průměrem v EU, případně jsou nákladově ještě výhodnější.

V Telekomunikačním věstníku ČTÚ byly v pondělí 20. listopadu 2000 poprvé oficiálně zveřejněny ceny, které za propojení do své sítě požaduje Český Telecom. Propojení do sítě dominantního operátora je nezbytnou podmínkou pro zahájení poskytování veřejných hlasových služeb konkurenčními operátory po 1. lednu 2001.

Zveřejněné tarify několikanásobně převyšují ceny, které si za stejnou službu účtují dominantní operátoři v západní Evropě. Například tarify za místní ukončení jsou téměř pětkrát vyšší než v sousedním Německu a více než čtyřikrát vyšší než v Portugalsku. Takto stanovené tarify za propojení by se negativně promítly do finálních cen služeb konkurenčních operátorů; jejich ceny by tím ztratily svou konkurenceschopnost.

Mezinárodně uznaná metoda, kterou operátoři navrhli použít, využívá měřítka nejlepší současné praxe v oboru (tzv. „best current practice“). Nazývá se benchmarking.

Uplatnění této metody v ČR pro řešení v nejbližší budoucnosti považují všichni alternativní operátoři za optimální z těchto důvodů :

  1. benchmarking motivuje všechny operátory (a zejména dominantního) k urychlenému zavedení metody LRIC (nahrazení metody benchmarkingu metodou LRIC)
  2. benchmarking motivuje operátory k efektivnímu chování a ke snižování vlastních nákladů
  3. benchmarking je ověřený způsob stanovení cen za propojení.
  4. zavedení metody nebude pracné a zdlouhavé

O propojovacích dohodách s Českým Telecomem nyní jednají operátoři, kteří již obdrželi obě licence – tedy 1) telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě a 2) licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě. Pro uzavření propojovací dohody v nejkratším možném termínu je nezbytné, aby se obě smluvní strany shodly na jejím znění v zákonem dané 90 denní lhůtě.

V tuto chvíli je již jasné, že do 1.1.2001 nedojde k uzavření propojovacích dohod jako předpokladu alespoň zahájit liberalizaci telekomunikačního trhu v ČR. Monopol dominantního operátora končí teoreticky 31.12.2000, ale v praxi tomu zřejmě bude výrazně jinak.

Alternativní operátoři vyzývají Český telekomunikační úřad, aby ve svém konání projevil prozíravost a rychlost, která České republice umožní vstup mezi země s liberalizovaným telekomunikačním trhem k 1.1.2001.

tisková informace

Článek ze dne 29. listopadu 2000 - středa